ตากุ้งยิง

ตากุ้งยิง

การติดเชื้อแบคทีเรียจะทำให้อักเสบเป็นฝีที่เปลือกตาเรียกว่า ตากุ้งยิง