ระวัง! เครื่องซักผ้า แหล่งรวมเชื้อโรค!

ระวัง! เครื่องซักผ้า แหล่งรวมเชื้อโรค!

เวลาที่ใช้ เครื่องซักผ้า เสร็จแล้วควรจะเปิดฝา เครื่องซักผ้า และช่องที่ใส่ผงซักฟอกทิ้งเอาไว้เพื่อให้ปราศจากความชื้น และไม่กลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค