ไขปริศนา การแมะ

ไขปริศนา การแมะ

การแมะ หรือการจับชีพจรของแพทย์แผนจีน เป็นเสน่ห์หนึ่งของแพทย์แผนจีน