จีนวิถี กวาซา

จีนวิถี กวาซา

กวาซา เป็นวิธีการรักษาแบบโบราณของจีน โดยใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนเป็นพื้นฐาน