ชาเขียว ดื่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์

ชาเขียว ดื่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑืที่จำจาก ชาเชียวอยู่มาก เราควรจะต้องเลือกบริโภคอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย