กระบังลมหย่อน

กระบังลมหย่อน

กระบังลมหย่อน เป็นโรคที่เกิดกับผู้หญิงสูงอายุ หรือผู้หญิงที่คลอดลูกหลายครั้งจนส่งผมให้มีอาการกระบังลมหย่อน