ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้ารับการตรวจมะเร็ง

หน้าแรก / ถามตอบ / ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้ารับการตรวจมะเร็ง

อยากทราบขั้นตอนการการปฏิบัติการเข้ารับการตรวจ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเม็ดเลือดขาว การเตรียมตัว เอกสาร และอื่นๆ ครับ

แนะนำสามารถติดต่อขอรับเอกสารจากโรงพยาบาลที่ต้องการเข้าไปตรวจได้เลยครับ

(หมอยู) แพทย์จีน ธีรวัฒน์ ตั้งอร่ามวงศ์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา