ผ่าตัด ซีดรังไข่ ขนาด 10 cm

หน้าแรก / ถามตอบ / ผ่าตัด ซีดรังไข่ ขนาด 10 cm

อยากทราบค่า ใช้จ่ายทั้งหมด ในการผ่าตัดซีดรังไข่ ขนาด 10cm แบบสอดกล้อง โดยเริ่มตั้งแต่ต้น จนออกจากโรงพายาบาลครับ

อันนี้ต้องลองโทรเข้าไปสอบถามราคาคร่าวๆกับทาง โรงพยาบาล ที่ต้องการเข้าไปรับการรักษาดูนะครับ

(หมอยู) แพทย์จีน ธีรวัฒน์ ตั้งอร่ามวงศ์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา