ขากระตุกเป็นช่วงๆ ขณะหลับ

หน้าแรก / ถามตอบ / ขากระตุกเป็นช่วงๆ ขณะหลับ

อยากทราบว่าความผิดปกติของขากระตุกเป็นช่วงๆ ขณะหลับPeriodic limb movement disorder เกิดจากสาเหตุใด มีอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร มีวิธีการบำบัดรักษาให้หายได้อย่างไร ขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิงค่ะ

สาเหตุของอาการนี้ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่อาจเกิดจากความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือ อาจเกิดจากโรคบางอย่างก็ได้ คนที่เป็นโรคนี้จะส่งผลให้นอนหลับไม่สนิท พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือร่างกายอ่อนเพลียได้

(หมอยู) แพทย์จีน ธีรวัฒน์ ตั้งอร่ามวงศ์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา