หนังตาบนย้อย

หน้าแรก / ถามตอบ / หนังตาบนย้อย

คือจะสอบถามปัญหาหนังตาบนย้อย อยากตัดออก มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะ และต้องพักกี่วันถึงทำงานได้

ลองติดต่อสอบถามจากโรงพยาบาลที่ต้องการผ่าตัดได้เลยครับ ค่าใช้จ่ายแต่ละที่ไม่เท่ากัน

(หมอยู) แพทย์จีน ธีรวัฒน์ ตั้งอร่ามวงศ์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา