ปวดแสบบริเวณรูทวารเมื้ออุจจาระและเมื้ออุจจาระเสร็จ

หน้าแรก / ถามตอบ / ปวดแสบบริเวณรูทวารเมื้ออุจจาระและเมื้ออุจจาระเสร็จ

ปวดแสบรูอุจจาระ

เป็นทุกครั้งที่ถ่ายเลยไม้ครับ หรือมีแผลที่บริเวณรูทวารรึเปล่า

(หมอยู) แพทย์จีน ธีรวัฒน์ ตั้งอร่ามวงศ์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา