ภูมิคุ้มกันไวรัสรับอักเสบ

หน้าแรก / ถามตอบ / ภูมิคุ้มกันไวรัสรับอักเสบ

นอกจะจะฉีดวัคซีนแล้ว.จะมีวิธีปฎิบัติอย่างไร ที่ร่างการจะสร้างภูมิคุ้นกันไวรรัสตับอักเสบบีขี้นมาเอง

ควรจะต้องฉีดทุกคนนะครับ

(หมอยู) แพทย์จีน ธีรวัฒน์ ตั้งอร่ามวงศ์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา