คิดมาก วิตกกังวล

หน้าแรก / ถามตอบ / คิดมาก วิตกกังวล

ผมเป็นคนที่คิดมาก ขี้กลัว วิตกกังวล เช่นว่ามีศัตรูอยู่คนสองคนทั้งที่ศัตรูก็ไม่ได้น่ากลัวอะไร อายุเค้าก็มากเรียกว่าแก่แล้ว แต่ก็ยังวิตกกังวล คิดฃ้ำคิดฃากทั้งวัน ฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่เศร้าหมองไม่มีความสุข เบื่อหน่ายในชีวิต ควรจะทำอย่างไรกินอาหารหรือสมุนไพรประเภทไหนจึงจะช่วยได้บ้าง ขอบพระคุณล่วงหน้า

คนไข้ควรเข้ามาพบแพทย์ด้วยตัวเองนะครับ จะลองปรึกษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน หรือทางแพทย์แผนจีนก็ได้ เพราะหากหมอไม่ได้ตรวจอาการ จะจ่ายยาให้ไม่ได้ครับ ส่วนการฝังเข็มก็สามารถช่วยรักษาอาการที่กล่ามมาได้ผลดีเช่นกันครับ

(หมอยู) แพทย์จีน ธีรวัฒน์ ตั้งอร่ามวงศ์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา