เนื้องอก

หน้าแรก / ถามตอบ / เนื้องอก

ต้องการรักษาเนื้องอก(เป็นเนื้องอกที่ก้น)

เนื้องอกสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดครับ

(หมอยู) แพทย์จีน ธีรวัฒน์ ตั้งอร่ามวงศ์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา