เส้นเลือดปูดที่เท้า

หน้าแรก / ถามตอบ / เส้นเลือดปูดที่เท้า

มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดปูดเฉพาะที่เท้า เหมือนมาจากการยก

ของหนัก อยากทราบว่า มีวิธีการรักษาอยางไรค่ะ

ลดการนั่งหรือยืน นานๆ ควรเปลี่ยนอริยาบททุกๆ1ชม. ครับ

(หมอยู) แพทย์จีน ธีรวัฒน์ ตั้งอร่ามวงศ์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา