โรงพยาบาลบางมด

โรงพยาบาลบางมด

โรงพยาบาลบางมด เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 400 เตียง เปิดบริการทางการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง