มะเร็ง กับผู้ชาย ฝันร้ายของคนแข็งแรง

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / มะเร็ง กับผู้ชาย ฝันร้ายของคนแข็งแรง

ความซับซ้อนของระบบฮอร์โมนเพศหญิงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิด มะเร็ง ปากมดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเต้านม แต่สำหรับเพศชายแล้วมีเพียง มะเร็ง ต่อมลูกหมากเท่านั้นที่มีสาเหตุหลักมาจากระบบเพศโดยตรงส่วน มะเร็ง อื่นๆ มักมาจากการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างหญิงกับชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็ง ปอดและตับ มีสาเหตุหลักคือการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่

80472057

มะเร็งต่อมลูกหมาก : ต่อมลูกหมากมีเฉพาะในผู้ชาย มีหน้าที่ผลิตของเหลวที่เป็นส่วนประกอบของอสุจิ มะเร็งต่อมลูกหมากมีสาเหตุไม่ชัดเจน แต่พบว่าเกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมและอาหาร ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยมะเร็งชนิดนี้ และมีสมาชิกฝ่ายหญิงเป็นมะเร็งเต้านม มีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าคนอื่นถึง 50%

มะเร็งต่อมลูกหมากแพร่กระจายช้า พบมากในผู้สูงอายุ (เฉลี่ย 60-70 ปี) และบ่อยครั้งพบว่าเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี มะเร็งต่อมลูกหมากสามารถตรวจพบได้การตรวจเลือด ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจึงควรไปรับการตรวจร่างกายประจำปี

มะเร็งตับ : ตับมีหน้าที่สะสมสารอาหารมาเลี้ยงร่างกายและกำจัดของเสีย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ผลิตอัลบูมินซึ่งเป็นสารรักษาความสมดุลของน้ำในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ มะเร็งที่อวัยวะนี้ฟ้องว่าคุณละเลยสุขภาพอย่างถึงที่สุด ปล่อยให้สารพิษสะสมจนเปลี่ยนเซลล์ของอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดให้กลายเป็นเนื้อร้าย มะเร็งตับมักถูกพบเมื่อเชื้อมะเร็งแพร่กระจายและลุกลามไปยังอวัยวะอื่น

เซลล์มะเร็งชนิดนี้เกิดจากเซลล์ของตับและจากท่อน้ำดีที่อยู่ในตับ และเกี่ยวพันกับโรคตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี การเกิดพยาธิใบไม้ในตับ รวมทั้งการรับสารอะฟลาทอกซิน ในจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งตับ พบว่า 80% ดื่มสุราติดต่อกันเป็นเวลานาน

มะเร็งปอด : เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดแต่รักษาให้หายขาดได้หากวินิจฉัยพบตั้งแต่แรก มีสาเหตุจากหลายปัจจัย แต่พบว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอดได้มากที่สุด นอกจากนี้แล้ววิถีชีวิตที่ต้องทำงานอยู่กับสารเคมีบางชนิดอาจเป็นสาเหตุประการหนึ่งของมะเร็งชนิดนี้

หากมีความมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งปอดแพทย์ต้องวินิจฉัยเพื่อดูการกระจายของโรค บ่อยครั้งที่พบว่าเซลล์มะเร็งจากปอดแพร่สู่สมองและกระดูก การรู้ระยะการแพร่กระจายของโรคทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

หากถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง : สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกคือการสร้างกำลังใจ หาที่ปรึกษาซึ่งอาจเป็นญาติสนิทหรือเพื่อน แล้วสอบถามรายละเอียดจากแพทย์ให้มากที่สุดเพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม

เซลล์มะเร็งเกิดจากองค์ประกอบทางพันธุกรรมของเซลล์ปกติถูกทำลาย ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ ทั้งยังเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงโดยแพร่ผ่านกระแสเลือดและท่อน้ำเหลืองไปยังบริเวณอื่นๆ ของร่างกายจนเกิดมะเร็งที่อวัยวะนั้นๆ การรักษาจึงมีทั้งการทำลายก้อนมะเร็งด้วยการผ่าตัด ฉายรังสี เคมีบำบัด จะใช้วิธีการใดก็ขึ้นอยู่กับขนาด ความรุนแรง และระยะแพร่กระจายของโรค? นอกจากนี้แล้วยังต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดตามมาจากการรักษาด้วย

การละเว้นสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด การรักษาสุขภาพกาย-ใจให้สมบูรณ์อยู่เสมอไม่เพียงลดความเสี่ยงต่อมะเร็งร้ายทั้งหมด แต่ยังทำให้โอกาสเกิดโรคต่างๆ ที่บั่นทอนชีวิตคุณลดลงอีกด้วย นอกจากนี้ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพราะยิ่งอายุมากขึ้น อัตราการสะสมสารพิษก็ยิ่งเพิ่มขึ้น

การเอาใจใส่ตัวเองอยู่เสมอเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการหลีกหนีโรคร้ายค่ะ

ขอบคุณที่มาจาก : นิตยสาร Health&Cuisine มีนาคม, Issue 14

ขออนุญาตใช้เนื้อหา