ผู้สูงอายุ วัคซีน วัคซีนผู้สูงอายุ วัคซีนผู้สูงอายุ 2562 วัคซีนผู้สูงอายุ สถานเสาวภา

5 วัคซีนผู้สูงอายุ ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคกันเถอะ พร้อมราคาปี 2562

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / 5 วัคซีนผู้สูงอายุ ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคกันเถอะ พร้อมราคาปี 2562

การฉีดวัคซีนจะช่วยเสริมสร้างภูิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ซึ่งผู้สูงอายุก็ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆ และนี่คือ วัคซีนผู้สูงอายุ ที่แนะนำให้ฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรค

วัคซีนผู้สูงอายุ

ไข้หวัดใหญ่

แนะนำให้ฉีดทุกปี โดยเฉพาะควรฉีดในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เชื้อไข้หวัดใหญ่พบได้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนและช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนทุกปีแม้จะเป็นสายพันธุ์เดิมของวัคซีนที่เคยฉีดก่อนหน้านี้

 • โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละประมาณ 500-600 บาท
 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ราคาเข็มละ 450 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละประมาณ 800-1,200 บาท

งูสวัด

วัคซีนโรคงูสวัด

แนะนำให้ฉีดเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี เพราะผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานต่ำจึงมีความเสี่ยงเกิดโรคนี้ได้สูงมาก ซึ่งอาการปวดแสบร้อนตามแนวประสาทของผู้สูงอายุจะรุนแรงกว่าผู้ป่วยที่อายุน้อย โดยจะฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนังจำนวน 1 เข็มครั้งเดียว วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดสามารถให้ในผู้สูงอายุได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าเคยเป็นโรคงูสวัดหรืออีสุกอีใสมาก่อน

 • โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละประมาณ 4,800 บาท
 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ราคาเข็มละประมาณ 4,800 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละประมาณ 6,000 บาท

โรคปอดอักเสบ

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

ผู้ที่ควรฉีดวันซีนโรคปอดอักเสบ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือในผู้ป่วยอายุ 19-64 ปีที่มีโรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ และผู้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ในผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากปอดอักเสบสูงมาก ดังนั้นจึงควรวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อ

 • โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละประมาณ 2,200 บาท
 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ราคาเข็มละประมาณ 2,300 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละประมาณ 3,000-5,000 บาท

บาดทะยัก

วัคซีนบาดทะยัก โรคคอตีบ และไอกรน

ผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานต่ำจึงอาจทำให้ป่วยได้ง่าย ซึ่งบางรายอาจไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนหรือไม่เคยได้รับวัคซีนฉีดกระตุ้น วัคซีนนี้จะต้องฉีดวันซีนทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1-2 เดือน และครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่สอง 6-12 เดือน โดยแนะนำให้ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเพียงพอ

 • โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละประมาณ 700 บาท
 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ราคาเข็มละประมาณ 700 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละประมาณ 1,000 บาท

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

โรคนี้ติดต่อได้ทางอาหารและน้ำดื่ม ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีควรได้รับการฉีดเพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การฉีดวัคซีนประกอบด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน 3 ครั้ง ครั้งที่ 0, 1 และ 6 เดือน

 • โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาเข็มละ 400-500 บาท
 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ราคาเข็มละประมาณ 500 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน ราคาเข็มละ 800 บาท
ขออนุญาตใช้เนื้อหา