ฆ่าตัวตาย ซึมเศร้า โรคซึมเศร้า

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า และ ประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ลองเช็กดู!!

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / แบบทดสอบโรคซึมเศร้า และ ประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ลองเช็กดู!!

บางอาจสงสัยว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ เพราะมีอาการหลายอย่างที่บ่งบอกว่าอาจเป็นโรคซึมเศร้า แบบสอบถามภาวะอารมณ์เศร้า (Patient Health Questionnaire: PHQ-9) เป็นแบบสอบถามโดย ศ. นพ.มาโนช หล่อตระกูล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นการประเมินเบื้องต้นว่าคุณมีภาวะซึมเศร้าในระดับไหน รุนแรงหรือไม่

ส่วนในการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่นั้น จำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมถึงส่งตรวจเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อยืนยันการวินิจฉัยที่แน่นอน เนื่องจากภาวะซึมเศร้าเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้มากมาย เช่น ย้ายบ้าน ตกงาน เกษียน หรืออาจจะเป็นโรคอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงกับโรคซึมเศร้า เช่น โรคอารมณ์สองขั้ว หรือ โรควิตกกังวล นี่คือ แบบทดสอบโรคซึมเศร้า เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

แบบประเมินการฆ่าตัวตาย

ข้อแนะนำในการดูแลผู้ที่มีแนวโน้มการฆ่าตัวตาย

คะแนน 1-8 ควรปรึกษาหรือส่งต่อผู้ชำนาญด้านให้การปรึกษาหรือผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตเพื่อให้การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ

คะแนน 9-16 ควรจัดให้มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด แนะนำญาติให้เข้าใจวิธีการช่วยเหลือเฝ้าระวังที่ถูกต้อง และควรนัดติดตามเฝ้าระวังเพื่อให้การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจอย่างต่อเนื่อง

คะแนน มากกว่า 17 ควรรักษาในโรงพยาบาลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงหรือพิจารณาส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวชทันที

อ้างอิงจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ขออนุญาตใช้เนื้อหา