คอตีบ บาดทะยัก วัคซีน วัคซีนคอตีบ ไอกรน

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในผู้ใหญ่ ฉีดไว้เพิ่มภูมิคุ้มกัน!!

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในผู้ใหญ่ ฉีดไว้เพิ่มภูมิคุ้มกัน!!

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน เป็นวัคซีนพื้นฐานซึ่งทุกคนได้รับในวัยเด็ก หลังจากนั้นจะต้องฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี และในหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนนี้เช่นกันหากไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

คอตีบ

โรคคอตีบ

คอตีบ (Diphtheria) หรือ ดิพทีเรีย เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Corynebacterium diphtheriae ที่ทําให้เกิดอาการอักเสบในลําคออย่างรุนแรง โดยสามารถติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากจมูกและลำคอของผู้ป่วย โรคคอตีบจะทําให้ผู้ป่วยหายใจไม่ได้เพราะทางเดินหายใจอุดตัน และพิษจากเชื้ออาจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หัวใจวาย ปลายประสาทอักเสบ ถึงขั้นเป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้ โรคนี้เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค จึงควรฉีดวัคซีนกระตุ้นเพื่อป้องกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันบาดทะยัก-คอตีบ หรือเรียกว่า Td ทุก 10 ปี

บาดทะยัก

บาดทะยัก

เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล เช่น ตะปูตำ หนามตำ สัตว์กัด จึงทําให้เชื้อเจริญเติบโตและเกิดอาการทางกล้ามเนื้อทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการเกร็ง ขากรรไกรแข็ง อ้าปากไม่ได้ คอแข็ง ชักกระตุกรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงควรฉีดวัคซีนกระตุ้นเพื่อป้องกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันบาดทะยัก-คอตีบ หรือเรียกว่า Td ทุก 10 ปี

ไอกรน

ไอกรน

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งติดต่อได้จากการไอ จาม เชื้อจะแพร่มาจากลําคอของผู้ป่วย ไอกรนในผู้ใหญ่อาจทําให้มีอาการไออย่างรุนแรงเป็นเวลานานมากกว่า 3 สัปดาห์ และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อโรคสู่ผู้อื่นและเด็กเล็กได้ จึงควรฉีดวัคซีนกระตุ้นเพื่อช่วยป้องกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หรือเรียกว่า Tdap นอกจากนี้หญิงที่มีอายุครรภ์มากกว่า 7 เดือนขึ้นไปควรได้รับวัคซีนนี้ด้วย

ขออนุญาตใช้เนื้อหา