ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วิธีป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งปากมดลูก

3 วิธีการตรวจคัดกรองป้องกัน โรคมะเร็งปากมดลูก

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / 3 วิธีการตรวจคัดกรองป้องกัน โรคมะเร็งปากมดลูก

โรคมะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นอันดับ 2 ของผู้หญิงไทย รองจากมะเร็งเต้านม ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกและรอยโรคก่อนมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อเอชพีวีสามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการฉีดวัคซีนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

1. Pap Smear (แพปสเมียร์)
เป็นวิธีดั้งเดิม โดยใช้ไม้ป้ายเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูก จากนั้นป้ายลงบนแผ่นสไลด์ และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เซลล์ที่ถูกป้ายลงบนกระจกสไลด์จะซ้อนทับกัน และมีมูกเลือดซึ่งอาจบดบังเซลล์มะเร็งได้ ทำให้แปลผลยากและมีโอกาสผิดพลาดสูง จากสถิติ 1 ใน 3 ของผู้หญิงที่เคยตรวจแบบแพปสเมียร์และได้ผลปกติ กลับป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกในเวลาต่อมาV

2. Liquid base Cytology
ความไวหรือความสามารถในการพบรอยโรค 74% มีน้ำยารักษาสภาพเซลล์ที่ช่วยกำจัดมูกและเลือด เซลล์จึงไม่ซ้อนทับกัน ทำให้แปลผลง่ายขึ้นและมีโอกาสพบเซลล์มะเร็งสูง

3. การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV
ความไวหรือความสามารถในการพบรอยโรค เกือบ 100% โดยนำเซลล์ปากมดลูกมาตรวจแบบเจาะลึกถึงระดับ DNA ของเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกสูง สามารถเว้นช่วงตรวจได้ 2-3 ปี ช่วยให้แพทย์คาดการณ์ความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ก่อนฉีดวัคซีนเอชพีวี ต้องตรวจ Pap smear ก่อนหรือไม่?

1.ถ้ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ แนะนำว่าไม่ต้องตรวจ Pap smear ก่อนฉีดวัคซีนเอชพีวี

2.ถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว แต่ไม่เคยตรวจ Pap smear มาก่อน หรือตรวจไม่สม่ำเสมอ ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear ก่อน และถ้าพบเซลล์ผิดปกติ แนะนำให้รักษาก่อนที่จะฉีดวัคซีน

ขออนุญาตใช้เนื้อหา