ลมชัก โรคหัวใจ ไข้สูง

ทำความรู้จัก โรคไหลตาย ความจริงแล้วเกิดจากสาเหตุใด?

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / ทำความรู้จัก โรคไหลตาย ความจริงแล้วเกิดจากสาเหตุใด?

หลายคนคงเคยได้ยิน “โรคไหลตาย” กันมาบ้างอยู่แล้ว แต่วันนี้เราจะพามาดูถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไหลตายกันค่ะ ว่ามันเกิดมาจากอะไร แล้วเราพอที่จะมีวิธีช่วยอะไรได้บ้างไหม?

สาเหตุของโรคไหลตาย

ความผิดปกติทางพันธุกรรมของการนำเกลือแร่โซเดียมเข้าออกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะขั้นรุนแรง และเสียชีวิตกะทันหันได้

ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยที่มีพันธุกรรมโรคไหลตาย เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะขั้นรุนแรง และอาจทำให้เสียชีวิต

1. การเป็นไข้สูง

2. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

3. การใช้ยานอนหลับ

4. การขาดแร่ธาตุโพแทสเซียม

การรักษาโรค

1. ลดและเลี่ยงปัจจัยเสริมที่กล่าวมาในข้างต้น เช่น ถ้ามีไข้สูง ควรใช้ยาลดไข้ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการลดและเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น

2. การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเข้าไปในร่างกาย

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1. จับผู้ป่วยนอนราบ ระหว่างรอรถพยาบาล

2. ประเมินผู้ป่วย หากไม่หายใจหรือชีพจรที่คอไม่เต้น ให้กดหน้าอกยุบราว 1.5 นิ้ว แล้วปล่อยให้คลายตัวเป็นชุด ในความถี่ราว 100 ครั้ง/นาที จนผู้ป่วยรู้ตัว

3. ไม่ควรงัดปากคนไข้ด้วยของแข็ง เพราะอาจเป็นอันตราย และระลึกไว้เสมอว่าคนที่เป็นโรคไหลตาย อาจจะมีโรคอื่นของสมอง เช่น ลมชัก โรคหัวใจ ที่อาจเป็นเหตุให้หมดสติได้เช่นกัน

ที่มา : รศ. พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา