ตา ตาอักเสบ ตาแดง เจ็บตา โรคตาแดง

แพร่ระบาดง่าย! น้ำท่วมนี้ต้องระวัง โรคตาแดง

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / แพร่ระบาดง่าย! น้ำท่วมนี้ต้องระวัง โรคตาแดง

โรคตาแดง เป็นอีกหนึ่งโรคที่แพร่ระบาดได้ดี โดยเฉพาะในช่วงน้ำท่วม เนื่องจากเชื้อโรคมีอยู่ที่หนแห่ง เมื่อคนหนึ่งเป็นแล้ว ก็จะสามารถแพร่สู่อีกคนหนึ่งได้ง่าย วันนี้เราจะมาแชร์ความรู้รวมถึงวิธีป้องกันเกี่ยวกับโรคตาแดงให้ฟัง

สาเหตุของโรคตาแดง

เกิดจากการติดเชื้อไวรัส / เชื้อแบคทีเรีย พบในทุกเพศ ทุกวัย สามารถติดต่อกันง่ายผ่าน “ขี้ตา” หรือ “น้ำตา” ซึ่งโรคนี้ติดต่อกันได้ทาง…

1. มือเราไปสัมผัสขี้ตาหรือน้ำตาจากผู้ที่เป็นโรคตาแดง แล้วเผลอไปสัมผัสบริเวณดวงตาเราเอง

2. มือเราไปสัมผัสสิ่งของที่มีการปนเปื้อนน้ำตาหรือขี้ตาผู้เป็นโรคตาแดงมาก่อน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ปากกา น้ำสกปรก แล้วเผลอไปสัมผัสบริเวณดวงตาเราเอง

3. น้ำสกปรกที่ปนเปื้อนขี้ตาหรือน้ำตาของผู้เป็นโรคตาแดง กระเด็นเข้าตาเรา

4. ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้เป็นโรคตาแดง เช่น ผ้าขนหนู เสื้อผ้า เครื่องสำอางร่วมกัน

5. สัตว์พาหะ เช่น แมลงหวี่ตอมตา

โรคตาแดง

อาการแบบไหนเสี่ยงเป็นโรคตาแดง

1. เคืองตา น้ำตาไหลมาก มีขี้ตาสีขาวขุ่นหรือเหลืองเขียว

2. เยื่อบุตาขาว เกิดเป็นสีแดงอักเสบ

อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้น 1-2 วันหลังได้รับเชื้อ ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์เพื่อรับยาหยอดตาฆ่าเชื้อ และรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ซึ่งอาการจะหายได้ในระยะเวลาเป็นสัปดาห์ แต่ถ้าพบแพทย์ล่าช้า ร่วมกับมีการติดเชื้อในชนิดที่รุนแรง อาจทำให้มีปัญหาการมองเห็น ตามัวร่วมด้วย และท้ายสุดอาจทำให้ตาบอดถาวรได้

วิธีป้องกันความเสี่ยงจากโรคตาแดง

1. หลีกเลี่ยงการใช้มือขยี้ตา ป้ายตา

2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาดและสบู่ โดยเฉพาะหลังสัมผัสขี้ตาหรือน้ำตา

3. ถ้าน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา ควรใช้น้ำสะอาดล้างตาทันที

4. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นทั้งที่มีตาแดงแล้ว หรือไม่มีตาแดงเพราะอาจอยู่ในช่วงวันแรกๆ ที่รับเชื้อแต่ยังไม่เกิดอาการ

5. ระวังอย่าให้แมลงหวี่ตอมตา

6. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้อยู่เสมอ

7. ผ้าเช็ดหน้าที่เช็ดขี้ตาหรือน้ำตาควรซักทำความสะอาดให้ดี

8. กระดาษชำระหรือสำลีที่เช็ดขี้ตาหรือน้ำตาควรทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันแมลงพาหะ

9. สำหรับเด็ก ควรหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีน้ำสกปรกท่วมขัง

ผู้ป่วยที่มีอาการเป็นโรคตาแดงแล้วก็ควรปฏิบัติข้อแนะนำทุกข้อเช่นกัน เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ นอกจากนี้ควรหยุดงานพักรักษาตัว 1-2 สัปดาห์จนกว่าอาการจะหาย แค่นี้ก็จะปลอดภัยจากโรคตาแดง และป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรคนี้ได้

ที่มา : ผศ.พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา