HIV ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ทำความเข้าใจใหม่!! ปัจจัยแบบไหน ที่เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อเอชไอวี

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / ทำความเข้าใจใหม่!! ปัจจัยแบบไหน ที่เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อเอชไอวี

ขึ้นชื่อว่า “เอชไอวี” ย่อมไม่มีใครชอบกันทั้งนั้น แต่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่า แค่กินข้าว หรือพูดคุยกัน ก็สามารถ ติดเชื้อเอชไอวี ได้แล้ว ซึ่งไม่ใช่ แท้จริงแล้วมันมีหลายปัจจัยมากกว่านั้น

3 ปัจจัยนี้ เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี

1. เราต้องได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากพอ ซึ่งเชื้อไวรัสเอชไอวีมีปริมาณมากในเลือด รองลงมาคือน้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด และน้ำนมแม่ ตามลำดับ ส่วนในน้ำลายหรือน้ำตา จะมีเชื้อเอชไอวีอยู่น้อยมาก จนไม่สามารถติดต่อไปสู่คนอื่นได้

2. เชื้อเอชไอวีที่ติดต่อได้ต้องเป็นเชื้อที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น เข้าไปในกระแสเลือด ช่องคลอด ช่องทวารหนัก เป็นต้น แต่ถ้าเชื้อออกมาและอยู่ในที่ร้อน แห้ง หรือนอกร่างกาย เชื้อจะด้อยคุณภาพและไม่สามารถติดต่อไปสู่คนอื่นได้

3. ต้องมีช่องทางส่งต่อเชื้อได้โดยตรง เช่น การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน จะเป็นการส่งต่อเชื้อกันโดยตรง กรณีของการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน เชื้ออาจจะผ่านเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุช่องคลอด เยื่อบุช่องทวาร หรือบริเวณเยื่อบุอ่อนปลายอวัยวะเพศชาย

“ถ้าขาดปัจจัยข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่เสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี”

ดังนั้น การใช้ชีวิตประจำวันร่วมกัน กินข้าวด้วยกัน พูดคุยกัน พบปะสังสรรค์กับผู้ติดเชื้อฯ ไม่มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีเลย เพราะไม่มีช่องทางใดที่จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้

อีกทั้งยุงกัดก็ไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี แม้ว่ายุงจะไปกัดผู้ติดเชื้อฯ ก็ตาม เนื่องจากเชื้อเอชไอวีจะติดต่อกันได้ ต้องส่งผ่านจากคนไปยังคนเท่านั้น สัตว์ไม่สามารถเป็นพาหะของโรคได้

คลิป > ตู้ขายอุปกรณ์ตรวจเชื้อ HIV ในอังกฤษ

ที่มา : www.thaihealth.or.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา