เบาหวานขึ้นตา เบาหวานเข้าจอประสาทตา โรคเบาหวาน

อยากรู้ไหม? เบาหวานขึ้นตา เกิดจากสาเหตุอะไร?

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / อยากรู้ไหม? เบาหวานขึ้นตา เกิดจากสาเหตุอะไร?

เบาหวานเข้าจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “เบาหวานขึ้นตา” คือ ภาวะแทรกซ้อนที่พบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ส่งผลให้เกิดอาการตามัว ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น หรือตาบอดได้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดเบาหวานขึ้นตา มีอยู่ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินเกณฑ์จากการคุมโรคเบาหวานได้ไม่ดี และระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน ยิ่งเป็นเบาหวานนานหลายปี โอกาสที่เบาหวานจะขึ้นตาก็มีมากตามไปด้วย

วิธีการป้องกัน เบาหวานเข้าจอประสาทตา หรือ เบาหวานขึ้นตา

เบาหวานขึ้นตา เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงอยู่เป็นระยะเวลานาน ทำให้ผนังของหลอดเลือดผิดปกติ ซึ่งจอประสาทตาเป็นส่วนของลูกตาที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงจำนวนมาก จึงได้รับผลกระทบดังกล่าว จนทำให้มีเลือดออกในจอประสาทตา เกิดการบวมของจุดรับภาพชัดบนจอประสาทตา เส้นเลือดงอกใหม่ที่ผิดปกติ มีภาวะต้อหินแทรกซ้อน และเกิดพังผืดดึงรั้งจอประสาทตาให้หลุดลอกได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ระดับน้ำตาลที่สูงยังสามารถทำให้เลนส์ตาบวม ส่งผลให้การมองเห็นไม่ชัดเจนคล้ายคนสายตาสั้น หากระดับน้ำตาลขึ้นๆ ลงๆ ไม่คงที่ ก็จะเป็นสาเหตุให้คนที่เป็นเบาหวานนั้นบางวันมองชัด บางวันมองไม่ชัด หรือมีค่าสายตาเปลี่ยนบ่อยได้

วิธีรักษาเบาหวานเข้าจอประสาทตา แบ่งเป็น 3 วิธีหลักๆ ได้แก่…

1. การยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตา เพื่อลดโอกาสเกิดเลือดออกในน้ำวุ้นตา

2. การฉีดยาเข้าในน้ำวุ้นตา เพื่อลดภาวะบวมบริเวณจุดรับภาพชัดในจอประสาทตา

3. การผ่าตัดจอประสาทตา ใช้ในกรณีที่เป็นเบาหวานเข้าจอประสาทตาระยะรุนแรง เช่น มีพังผืดดึงจอประสาทตาให้หลุดลอก หรือมีเลือดออกในน้ำวุ้นตา

การป้องกันเบาหวานไม่ให้ขึ้นตา หรือชะลอความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตา ทำได้โดย

1. คุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ได้แก่ ค่าน้ำตาลสะสมหรือ Hemoglobin A1C ไม่ควรมีค่าเกิน 7%

2. หากมีโรคอื่นร่วมด้วย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง ควรคุมค่าความดันโลหิตและค่าไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคู่ไปกับการคุมเบาหวาน จะช่วยชะลอความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตาได้

3. หมั่นตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตากับจักษุแพทย์เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องจาก หากพบเบาหวานขึ้นตาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ผลการรักษาจะดีกว่าเจอโรคในระยะรุนแรงแล้ว

บทความโดย : แพทย์หญิง อุษณีย์ สีพงษ์พันธ์ จักษุวิทยา เฉพาะทาง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา