ดวงตา ตา ผู้สูงอายุ โรคต้อหิน

ไม่อยากเป็นต้องระวัง! 6 ปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้คุณเข้าข่ายเป็น โรคต้อหิน

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / ไม่อยากเป็นต้องระวัง! 6 ปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้คุณเข้าข่ายเป็น โรคต้อหิน

ต้อหิน เป็นกลุ่มโรคที่มีการเสื่อมของขั้วประสาทตา ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น และเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะตาบอดที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดต้อหิน ได้แก่ ความดันตาที่สูง เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพามาดูปัจจัยเสี่ยง ว่าใครบ้างที่เข้าข่ายเป็น โรคต้อหิน

6 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหิน

1. อายุ : มักพบผู้ป่วยโรคต้อหินในกลุ่มผู้สูงอายุ

2. พันธุกรรม : ผู้ป่วยบางราย มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหินเช่นกัน

3. อุบัติเหตุ : การเกิดอุบัติเหตุที่ดวงตา อาจนำไปสู่โรคต้อหิน

4. การอักเสบ : บางรายพบว่ามีสาเหตุจากการอักเสบเรื้อรังที่ม่านตา

5. ผ่าตัด : ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดดวงตา มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

6. การใช้ยา : การใช้ยาหยอดตากลุ่มสเตียรอยด์ ทำให้เกิดความดันตาขึ้น และกลายเป็นต้อหินได้

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา