โรคติดต่อ ไอ

ทำความรู้จัก โรคเมอร์ส โรคอันตราย ที่แพร่เชื้อได้ด้วย การไอ

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / ทำความรู้จัก โรคเมอร์ส โรคอันตราย ที่แพร่เชื้อได้ด้วย การไอ

สงสัยประโยคที่ว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสิร์ฐ” จะเป็นเรื่องจริง ก็แหม..คนเราอายุเพิ่มขึ้นทุกวัน คงไม่มีใครอยากเจ็บอยากป่วยหรอก จริงไหมล่ะ? วันนี้ Health Mthai เลยจะขอมาแชร์เรื่องราวของ โรคเมอร์ส ที่เราสามารถรับเชื้อได้ง่ายๆ เพียงแค่คนที่เป็นไอใส่เรา

โรคเมอร์ส หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East respiratory Syndrome : MERS) หรือชื่อเดิม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรนา (MERS Corona Virus : MERS CoV) สามารถแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คน ผ่านทางละอองฝอยของผู้ป่วยจากการ ไอ หรือการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีการป้องกันตนเอง ล่าสุดมีการระบาดในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งมีรายงานการติดเชื้อจากคนสู่คนในวงจำกัด พบในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลใกล้ชิด สมาชิกครอบครัวเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์ แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง

อาการของโรค

บางรายไม่มีอาการ ส่วนในรายที่มีอาการ บางรายอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเล็กน้อย เช่น ไข้ไอ บางรายจะมีอาการในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ท้องร่วง และบางรายอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และถึงแก่ชีวิต ซึ่งโดยทั่วไปเชื้อมีระยะฟักตัวตั้งแต่ 2 ถึง 14 วัน

วิธีการแพร่โรค

การแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คน สามารถแพร่ผ่านทางละอองฝอยของผู้ป่วยจากการ ไอ และมักเกิดจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยไม่ได้มีการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล ทั้งนี้บางรายมีประวัติการสัมผัสกับสัตว์ และดื่มน้ำนมดิบจากสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอูฐ

การรักษา

จะเป็นการรักษาตามอาการแบบประคับประคอง เนื่องจากยังไม่มีวัคซีน และยารักษาโดยเฉพาะ

ที่มา : คู่มือรู้ทันโรคและภัยสุขภาพสำหรับประชาชน โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขออนุญาตใช้เนื้อหา