ปฐมพยาบาล เหงื่อออก

ของแบบนี้ต้องรู้!! วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเจอผู้ที่อยู่ใน ภาวะช็อก

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / ของแบบนี้ต้องรู้!! วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเจอผู้ที่อยู่ใน ภาวะช็อก

นอกจากอาการเป็นลม ก็มี ภาวะช็อก เนี่ยแหละ ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันแบบที่เราไม่ทันตั้งตัว ซึ่งภาวะช็อก เป็นสภาวะที่เลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ มีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น ซีด กระสับกระส่าย หายใจหอบหรือหายใจเร็ว ดิ้น ชีพจรเบา และต่อมาจะไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิตหากช่วยไม่ทันการ วันนี้เราเลยจะมาบอกให้ฟังว่า ถ้าเจอผู้ที่อยู่ในภาวะ ช็อก วิธีปฐมพยาบาล ต้องทำแบบนี้…

วิธีปฐมพยาบาล

1. ถ้ามีบาดแผลให้รีบห้ามเลือด

2. จัดท่าให้นอนราบ ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งและยกปลายเท้าสูง

3. ถ้าผู้บาดเจ็บหายใจได้เอง มีอาการไอหรืออาเจียน พยายามระมัดระวังอย่าให้สําลักสิ่งอาเจียน

4.  ถ้าไม่หายใจ ไม่มีชีพจร ให้เป่าปาก 2 ครั้ง สลับกับนวดหัวใจ 15   ครั้ง จนกว่าผู้บาดเจ็บฟื้นหรือไปให้ถึงโรงพยาบาล

5. คลายเสื้อผ้าให้หลวมและห่มผ้าห่มให้ความอบอุ่น

6. รีบนําส่งโรงพยาบาล สิ่งที่ต้องคํานึงคือ ไม่ควรเสียเวลากับการพยายามเอาน้ำออกจากปอด หรือกระเพาะอาหาร เพราะจะทําให้สมองขาดออกซิเจนนานเกินไปจนสมองตาย การช่วยชีวิตจะไม่ได้ผล

ที่มา : หนังสือปฐมพยาบาลคู่บ้าน โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขออนุญาตใช้เนื้อหา