สมองเสื่อม โรคสมองเสื่อม

เฉลยให้หายข้องใจ เพราะสาเหตุเหล่านี้ไง ที่ทำให้เป็น ภาวะสมองเสื่อม ได้ง่ายๆ

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / เฉลยให้หายข้องใจ เพราะสาเหตุเหล่านี้ไง ที่ทำให้เป็น ภาวะสมองเสื่อม ได้ง่ายๆ

หลายคนอาจจะยังคงเข้าใจว่า เมื่อเราหรือคนรอบข้าง ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หรือวัยชรา สิ่งหนึ่งที่มักมาเยี่ยมเยียนเราเลยก็คือ ภาวะสมองเสื่อม แต่ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่า ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นภาวะสมองเสื่อมเสมอไป ถ้าหากเรามีการดูแลและบริหารสมองอย่างสม่ำเสมอ

สาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อม

1. เกิดจากการเสื่อมสลายของสมอง เนื่องจากเนื้อสมองมีการเสื่อมสลายหรือตาย

2. เกิดจากหลอดเลือดสมองที่ไปเลี้ยงสมองแข็งตัว หรือมีการตีบตัวผิดปกติ ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลง ถ้าลดลงในระดับที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของสมอง ก็จะทำให้เนื้อสมองตายไป

3. เกิดจากการติดเชื้อในสมอง ปัจจุบันมีเชื้อไวรัสหลายชนิดที่ทำให้เกิดการอักเสบในสมองได้ เช่น เชื้อไวรัส HIV เป็นต้น

4. เกิดจากขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามินบี 1 หรือวิตามินบี 12 เป็นต้น

5. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเมตาบอลิกในร่างกาย การทำงานผิดปกติของต่อมไร้ท่อบางชนิด การทำงานผิดปกติของตับและไต

6. เกิดจากศีรษะถูกกระเทือนเป็นเวลานาน ภาวะนี้อาจเกิดขึ้นได้กับนักมวยหรือผู้เล่นกีฬาที่ต้องใช้ศีรษะกระแทกสิ่งต่างๆ เป็นประจำ

7. เกิดจากเนื้องอกในสมอง โดยเฉพาะเนื้องอกที่เกิดขึ้นด้านหน้าของสมอง และแม้ภาวะสมองเสื่อมจะไม่ถือว่าเป็นโรค แต่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ตามมา ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับการเสื่อมของสมองในอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 60-80 และอัลไซเมอร์สามารถพบได้ในวัยกลางคนขึ้นไป รวมถึงยังเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ได้ด้วย

คลิป > นักวิจัยพัฒนา “หุ่นยนต์” บำบัดโรคสมองเสื่อม

ที่มา : หนังสือกันสมองเสื่อม โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขออนุญาตใช้เนื้อหา