กระดูก ข้อเสื่อม ปวด

กระดูกและข้อ โรคที่ต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนจะสายเกินไป

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / กระดูกและข้อ โรคที่ต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนจะสายเกินไป

วัยทำงานจะเป็นวัยที่จะต้องเจอกับปัญหาในเรื่องของ กระดูกและข้อ อยู่เสมอๆ ซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าปัญหาของกระดูกและข้อ สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วง 30 ต้นๆ เพราะกว่าจะปรากฎอาการก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะ เราจะนิยามเป็นโรคก็ต่อเมื่ออาการเกิดขึ้น เมื่อกระบวนการเสริมสร้างซ่อมแซมน้อยกว่ากระบวนการทำลาย เพราะฉะนั้นเราจึงควรเริ่มรักษาตัวไว้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

อาการเริ่มแรกของข้อเสื่อม คือ อาการข้อฝืดหรือติดขัด ในระยะหลังๆ จึงมีอาการปวดและบวมผิดรูป ส่วนในการเสื่อมของกระดูกบาง ก็เกิดจากการที่มวลกระดูกลดลงเรื่อยๆ ซึ่งไม่มีอาการ แต่จะแสดงอาการเมื่อกระดูกหักเอง หรือหักง่ายในวัยชรา
กระดูกและข้อ

อาการปวดกระดูกและข้อ อาจจะเกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่สะสมเรื้อรัง ซึ่งมักเกิดจากการสะสมความเครียด และการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง พบบ่อยในผู้ที่ทำงานออฟฟิศและไม่ดูแลตัวเอง ถือเป็นส่วนสำคัญของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 

สาเหตุการเกิดโรค

ในส่วนของเนื้อกระดูก เกิดจาภาวะขาดสมดุลของแคลเซียมทีละน้อยเป็นเวลานาน ปัจจัยที่ทำให้เกิดมากขึ้นได้แก่ ภาวะเป็นกรด เช่น การดื่มน้ำอัดลม ชา กาแฟ สูบบุหรี่ และรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีโซเดียมมากเกินไป ส่วนที่ข้อนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมมากขึ้นได้แก่ การใช้งานหนักเกินไป การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ใช้ข้อมากๆ ขาดการดูแล ปัจจัยสำคัญที่แก้ไขไม่ได้คือพันธุกรรม
 
ข้อบ่งชี้การเกิดโรค

อาการเสื่อมของข้อ สังเกตง่ายๆ จากอาการฝืดของส่วนๆ นั้น เมื่ออยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆ พอเปลี่ยนอิริยาบถแล้ว จะต้องอยู่นิ่งๆ สักพักก่อนจะเคลื่อนไหวได้ เช่น นั่งนานๆ แล้วเมื่อจะยืนตรงจะทำในทันทีไม่ได้ ต้องค่อยๆ ยืดตัวขึ้น ในบางรายที่เป็นมากจะเริ่มมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย ทางการแพทย์เรียกว่า Stiffness หรืออาการข้อฝืด ซึ่งเกิดจากการที่น้ำหล่อลื่นในข้อเสื่อมคุณภาพ ส่วนอาการกระดูกบางนั้น ไม่มีอาการบ่งชี้ ต้องใช้การตรวจของแพทย์เท่านั้น

กระดูกและข้อ

การดูแลป้องกัน

อาการเสื่อมของกระดูกและข้อนั้น สามารถดูแลได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม การออกกำลังกายที่มีการทิ้งน้ำหนัก เช่น วิ่งเหยาะๆ หรือแอโรบิค จะช่วยให้กระดูกและข้อแข็งแรง โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่พบในคนไข้คือ ขาดการดูแลร่างกายและมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค

การรักษาทางการแพทย์

โดยปกติผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการ ข้อฝืด ข้อติด ควรจะมาพบแพทย์แต่เนิ่นๆ ซึ่งแพทย์จะได้พิจารณาอาการเจ็บป่วย และพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพื่อปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม อาจต้องออกกำลังกายด้วยท่าเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อพยุงข้อต่อ แต่ในบางรายที่เป็นมาก แพทย์อาจพิจารณา การทำกายภาพบำบัด และให้ยาร่วมด้วย ทั้งยารับประทาน และยาฉีดที่ข้อโดยตรง ส่วนในรายที่มีปัญหาค่อนข้างมาก จนไม่สามารถฟื้นฟูได้ อาจจะต้องทำการรอผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร่างกายเป็นของเราเอง เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดอาการผิดปกติ หรือเจ็บป่วย ก็ควรดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่แค่การรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้น แต่ควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับพักผ่อนให้เพียงพอ เท่านี้คุณก็สามารถกลับมาเฮลตี้ ฟิตเป๊ะได้เหมือนเดิมแล้วล่ะค่า

 
ขออนุญาตใช้เนื้อหา