คลื่นไส้ ถ่ายท้อง ท้องเสีย ปวดท้อง อาหารเป็นพิษ อาเจียน โรคอุจจาระร่วง

เฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วง!! ร้อนนี้เสี่ยงอาหารเป็นพิษได้ง่าย

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / เฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วง!! ร้อนนี้เสี่ยงอาหารเป็นพิษได้ง่าย

ช่วงหน้าร้อนแบบนี้ นอกจากเสี่ยงที่จะเป็นโรคฮีทสโตรกแล้ว อีกอย่างหนึ่งเราที่ควรเฝ้าระวังเลยก็คือเรื่องอาหารการกิน เพราะในหน้าร้อนนี้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในอาหาร หากไม่ปรุงให้สุก หรือดูแลเรื่องงความสะอาดให้ดี อาจทำให้เราท้องเสีย และกลายเป็นโรคอาหารเป็นพิษ หรือ โรคอุจจาระร่วง ได้

นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสีย และเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย จากการเฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง ข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2559 พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 138,595 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และโรคอุจจาระร่วง จำนวน 1,202,813 ราย พบผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย โดยในช่วงฤดูร้อนจะพบผู้ป่วย โรคอุจจาระร่วง เฉลี่ยเดือนละ 1 แสนราย ส่วน โรคอาหารเป็นพิษจะพบผู้ป่วย เฉลี่ยหมื่นกว่าราย สำหรับปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1พฤษภาคม พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จำนวน 337,003 รายและผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 38,893 ราย

โรคอุจจาระร่วง

สาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคเข้าไป เช่น อาหารทะเลที่เก็บในที่เย็นไม่เพียงพอแล้วนำมาปิ้งย่างไม่สุก หรือ อาหารที่นำมายำใส่ผักสด นอกจากนี้อาหารประเภท ลาบ ซึ่งไม่สุกเพียงพอ อาหารที่มีไก่และไข่เป็นส่วนประกอบ เช่น ข้าวมันไก่ น้ำสลัดหรือมายองเนสที่มีไข่แดงดิบเป็นส่วนประกอบ เพราะในไก่และไข่ที่ไม่สุกอาจจะมีเชื้อแซลโมเนลลา (Salmonella) ซึ่งทำให้เกิดอาการท้องเสีย ท้องร่วงได้ นอกจากนี้อาจเกิดจากน้ำดื่มหรือน้ำแข็งที่ไม่สะอาด ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขขอแนะนำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร

โรคอุจจาระร่วง

วิธีง่ายๆ ที่ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคมี 5 วิธีดังนี้

1. ปรุงอาหารให้สุก หลีกเลี่ยงการปรุงโดยวิธีลวกหรือพล่าสุกๆ ดิบๆ

2. เพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารและน้ำดื่ม ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ปรุงเองที่บ้าน อาหารสั่งซื้อ อาหารถุง อาหารกล่อง ควรแยกกับข้าวออกจากข้าว และควรรับประทานภายใน 2- 4 ชั่วโมงหลังปรุงเสร็จ

3. อาหารเหลือต้องเก็บในตู้เย็น และควรอุ่นก่อนรับประทาน หากมีรสหรือกลิ่นผิดปกติก็ไม่ควรรับประทาน

4. ควรล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาดด้วยน้ำหลายๆ ครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มีด เขียง หั่นอาหารดิบและอาหารสุกร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค

5. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังขับถ่าย และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก

อย่างไรก็ตาม โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง มีอาการคล้ายกัน คือ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลวบ่อยครั้งอาจมีไข้ ส่วนการดูแลเบื้องต้น ให้ดื่มน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส) เพื่อป้องกันการขาดน้ำ หากอาการไม่ดีขึ้น แนะนำว่าควรรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ที่มา : www.thaihealth.or.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา