โรคหลอดเลือดสมองตีบ

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / โรคหลอดเลือดสมองตีบ

นายแพทย์อิทธิกร แซ่เล้า อายุรแพทย์ระบบประสาทวิทยา ประจำโรงพยาบาลวิภาวดีกล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองตีบ เกิดจากเส้นเลือดสมองที่ตีบตัน ทำให้เนื้อสมองขาดเลือด และเนื้อสมองก็จะเริ่มตาย โดยเริ่มต้นจากเนื้อสมองส่วนตรงกลางก่อน และค่อยๆเพิ่มขนาดของเนื้อสมองที่ตาย ออกมาสู่สมองส่วนอื่นๆ ทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาต

health-08

ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ได้ค้นพบว่าภายในเวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง หรือ 270 นาที หลังจากผู้ป่วยเกิดอาการ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญ ที่แพทย์จะใช้ในการวางแผน การรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดมาเลี้ยง (Cerebral Infartion) หรือ โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke) โดยการใช้ยาละลายลิ่มเลือด เรียกว่า Thrombolytic Therapy

เวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง หรือ 270 นาที คือ นับตั้งแต่นาทีแรกที่ผู้ป่วยมีอาการ จนถึงเวลาที่แพทย์ฉีดยาละลายลิ่มเลือดเข้าทางหลอดเลือดดำของผู้ป่วย หากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลช้ากว่านี้ มักจะไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวได้ เนื่องจากเนื้อสมองสามารถทนการขาดเลือดได้นานเพียง 270 นาที หลังจากนั้นเนื้อสมองจะตาย และไม่ตอบสนองต่อการรักษา ด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด ในทางการแพทย์จึงเรียกแผนการรักษานี้ว่า “Stroke Fast Track หรือ ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง หรือ 270 นาทีชีวิต”

 

อาการที่ผิดปกติและเป็นสัญญาณเตือนว่ามีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ คือ

1…Symptoms and signs (ข้อใดข้อหนึ่ง)

 • – แขนขาอ่อนแรกครึ่งซีก (hemiparesis)
 • – แขนขาชาครึ่งซีก (hemisensory loss)
 • – แขนขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง
 • – พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง (slurred speech oret)
 • – มองเห็นภาพซ้อน (double vision or dij)
 • – พูดไม่ออก ฟังไม่เข้าใจ (aphasia)
 • – ตามองเห็นภาพไม่ชัด (hemianopia , mor)
 • – เดินเซทรงตัวไม่อยู่ (ataxin)
 • – เวียนหัว บ้านหมุน

2…Time course ข้อใดข้อหนึ่ง

 • – เป็นอย่างรวดเร็ว หรือ ทันทีทันใด
 • – เป็นหลังตื่นนอน
 • สำหรับปัจจัยเสี่ยง ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ คือ
 • – เพศ ผู้ชายมีโอกาสเกิดขึ้นสูงกว่าผู้หญิง
 • – อายุ อายุที่สูงขึ้น ตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งหมายถึง เมื่ออายุมากขึ้นโอกาสในการเกิดโรคก็ยิ่งมากขึ้น
 • – ประวัติครอบครัว ผู้ที่มีประวัติทางครอบครัว ญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่น้อง) ที่เป็นโรคนี้ ก็มีโอกาสเกิดโรคนี้
 • – โรคประจำตัว ผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ
 • – ผู้ที่สูบบุหรี่
 • – ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์

โรคหลอดเลือดสมองตีบ สามารถป้องกันและลดโอกาสสียชีวิตได้ โดยการรักษาควบคุม

ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ เช่น ดูแลโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินมาตรฐาน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และถ้าเกิดอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด “270 นาทีชีวิต Stroke fast Track”

 

สำหรับโรงพยาบาลวิภาวดี มีทีมแพทย์ ทีมพยาบาลพร้อมให้การรักษา โดยจะรีบคัดกรอง อาการผิดปกติดังกล่าวของผู้ป่วย ว่าใช่โรคอัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ เพื่อเข้าแผนการรักษา Stroke fast Track ตามขั้นตอนการให้บริการทั้งหมดตั้งแต่ท่านมาถึงโรงพยาบาล จนกระทั่งได้รับการรักษาใช้เวลาอย่างรวดเร็ว ประมาณ 60-90 นาที

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิภาวดี 0-2561-1111 ต่อ 4103 4104

 

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา