เตือนภัย โรคเอ็นเทอโรไวรัส 71 มือ เท้า ปาก

หน้าแรก / โรคและการป้องกัน / เตือนภัย โรคเอ็นเทอโรไวรัส 71 มือ เท้า ปาก

การติดเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส 71 มีสาเหตุ (EV 71)เป็น อาร์เอนเอ ไวรัสสายเดี่ยว เป็นเชื้อตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก(HFMD) โรคนี้พบบ่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

health-07

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการระบาดของ เอนเทอโร ไวรัส 71 หรือโรคเท้า-ปากเปื่อย ในประเทศกัมพูชา ที่อาจจะลุกลามเข้ามายังประเทศไทยทางชายแดนว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการไปยังสาธารณสุขจังหวัดตามแทบชายแดนแล้ว ว่าให้มีการระวังเป็นพิเศษ ซึ่งโรคดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่รุนแรง พร้อมกับแนะนำให้ผู้ปกครองบอกบุตรหลานให้หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงในสถานที่แออัด หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ เพราะหากติดเชื้อแล้วก็จะเกิดอาการแทรกซ้อน 3 ช่องทางใหญๆ คือ ทางสมอง ปอด และหัวใจ ทั้งนี้ อยากฝากไปยังประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนก เพราะในบ้านเรายังสามารถควบคุมได้

สาเหตุ การติดเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส 71

เอ็นเทอโรไวรัส 71 (EV 71)เป็น อาร์เอนเอ ไวรัสสายเดี่ยว เป็นเชื้อตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก(HFMD) โรคนี้พบบ่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในฤดูร้อนและต้นฤดูใบไม้ร่วง มีรายงานการระบาดเป็นหมู่ใหญ่ในไต้หวันและมาเลเชีย ในปี พ.ศ.2533

ลักษณะอาการของโรค โดยทั่วไป การติดเชื้อ อีวี 71 มักพบในเด็กเล็ก อาการโดยทั่วไปของโรคมือ เท้า ปาก คือ มีไข้ เจ็บในปากและมีแผลพุพองโดยปกติจะเริ่มจากอาการไข้ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยไม่สบายตัว และเจ็บคอ ต่อมา 1-2 วันเริ่มมีแผลเจ็บในปาก แผลมีลักษณะเริ่มจากเป็นตุ่มแดง เป็นเม็ดพุพองที่ต่อมาแตกออกเป็นแผลเล็กๆ ที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ผื่นที่ผิวหนังจะมีลักษณะเป็นจุดแดงๆ เรียบหรือนูน ไม่คัน มักพบที่ฝ่ามือฝ่าเท้า บางรายที่ได้รับเชื้อไวรัสนี้แล้วอาจจะไม่มีอาการเลยก็เป็นได้ มีน้อยรายที่จะเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, ไข้สมองอักเสบ,กล้ามเนื้ออ่อนแรงคล้ายไขสันหลังอักเสบโปลิโอ, และกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

การแพร่กระจายของเชื้อ
การแพร่กระจายของเชื้อ อีวี 71 จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้จากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ละอองจากการไอจาม น้ำเหลืองจากแผลพุพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อ เชื้อไวรัสจะแพร่ติดต่อได้ในช่วงที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะแพร่เชื้อและอาจจะแพร่ได้นานกว่านั้น เนื่องจากสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสในอุจจาระได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์

ระยะฟักตัวของโรค
ระยะฟักตัว อยู่ในระหว่าง 3-7 วัน

การดูแลรักษา
ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาสำหรับไวรัสอีวี 71โดยเฉพาะมีเพียงการรักษาตามอาการที่ปรากฏ เช่นให้ยาลดไข้ แก้ปวด แก้เจ็บแผลในปากในผู้ป่วยส่วนใหญ่ โรคจะหายได้เอง อาการต่างๆเช่นไข้ ผื่น และแผลในปาก จะค่อยๆดีขึ้นและหายได้เองในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของบุตรหลาน และพบแพทย์เมื่อเด็กที่เป็น โรคมือ เท้า ปาก มีอาการดังต่อไปนี้

 • มีไข้สูง
 • ง่วงนอนตลอดเวลา หรือซึมลง
 • อาเจียนซ้ำหลายครั้ง
 • กล้ามเนื้อแขนขากระตุก หรือแขนขาอ่อนแรง

ควรให้ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ หยุดเรียน และไม่ไปทำกิจกรรมเข้ากลุ่ม เช่นไม่ไปงานเลี้ยง เข้าชั้นเรียน หรือว่ายน้ำ เป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากหายไข้และตุ่มพุพองต่างๆแห้งและตกสะเก็ด เพื่อป้องกันการแพร่โรค ต้องป้องกันสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กๆ ไม่ให้ได้รับเชื้อติดต่อ โดยรักษาสุขอนามัยเฉพาะตัว และสุขอนามัยของสิ่งแวดล้อม

การป้องกัน
ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล และสุขอนามัยของสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการสำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีวี 71 เมื่อท่านอยู่ในฮ่องกงหรือระหว่างการเดินทางในที่สาธารณะ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • ล้างมือ ทุกครั้งก่อนกินอาหาร และเมื่อออกจากห้องสุขา หรือเช็ดอาเจียน หรือเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็ก
 • ปิดจมูกและปากเวลาไอหรือจาม และทิ้งผ้าหรือกระดาษที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลาย ในที่อันสมควร
 • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่นผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อมจานชาม
 • ทำให้ภายในห้องมีการระบายอากาศที่ดี
 • ทำความสะอาดหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดพื้นผิวที่ต้องสัมผัสบ่อย เครื่องเรือนและห้องสุขาควรทำความสะอาด บ่อยๆ ใช้น้ำยาทำความสะอาด
 • เจือจางในอัตราส่วน 1:99 (เช่น ผสมน้ำยา 5.25% หนึ่งส่วนกับน้ำ 99 ส่วน)
 • ทำความสะอาดของเล่น หรือพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง น้ำมูกน้ำลาย อุจจาระ ปัสสาวะ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด เจือจางในอัตราส่วน 1:49

ขอบคุณ http://www.chp.gov.hk ด้วยความปรารถนาดีจาก รพ.วิภาวดี

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา