ปอผี สรรพคุณทางยาและด้านสุขภาพของ ต้นปอผี

หน้าแรก / แพทย์แผนไทย / ปอผี สรรพคุณทางยาและด้านสุขภาพของ ต้นปอผี

ปอผี หรือ ต้นปอผี เป็นพืชท้องถิ่นสามารถพบเจอได้ในเขตภาคอีสาน โดยแต่ละพื้นที่จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น ต้นปอผี, ต้นสะเดาดิน ต้นผักกะเดียง เป็นต้น

ผักกะเดียง
ผักกะเดียง ขอบคุณภาพจาก Sudarat Homhual

ต้นปอผี มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ด้านสมุนไพร ว่า Hydrolea zeylanica เป็นสมุนไพรในกลุ่มไม้ล้มลุก เลื่อยไปตามดิน ชูยอดตั้งขั้น โดยประมาณ 10-60 เซนติเมตร  ลำต้นกลมเกลี้ยง มีใบแตกต่างลำต้น และมีดอกสีม่วงสวยงาม

สรรพคุณทางสุขภาพของต้นปอผี

1. เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการบำรุงแก้ตาฟาง โดยใช้ทั้งต้นนำไปต้มดื่ม

2. ใช้บำรุงสุขภาพหัวใจ แก้ไขมาลาเรีย แก้เบาหวาน โดยการนำลำต้นไปต้มดื่ม

3. ใช้ใบปอผีในการสมานแผล ฆ่าเชื้อและสมานแผลอักเสบ

ลำต้น ดอก ใบ ของต้น ปอผี
ปอผี ขอบคุณภาพจาก Sudarat Homhual

วิธีทาน ปอผี

1. ลำต้น นำไปต้มดื่ม

2. ใบ สามารถนำไปสมานแผล ฆ่าเชื้อ อักเสบได้

3. รสชาติของน้ำสมุนไพรปอผี จะมีรสขม สตรีที่มีบุตรแรกๆ ในช่วงให้น้ำนมไม่ควรทาน เพราจะทำให้น้ำนมขม

ขอบคุณภาพและข้อมูล :  ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขออนุญาตใช้เนื้อหา