กิน กุ้ง อย่างไรให้ห่างไกลอาการแพ้

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / กิน กุ้ง อย่างไรให้ห่างไกลอาการแพ้

เพราะรสชาติหวาน และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ถึงอย่างนั้น กุ้ง ก็เป็นอาหารต้องห้ามของบางคน  เนื่องจากกินแล้วจะเกิดอาการแพ้ทันที บางคนมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

รู้สาเหตุ สังเกตอาการแพ้ กุ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลว่า อาการแพ้ กุ้ง คือหนึ่งในกลุ่มอาการแพ้อาหาร (food allergy) มีสาเหตุจากสารในอาหาร (Antigen) หรือสารที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยอาหาร (breakdown product) กระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้สร้างภูมิคุ้มกัน (Antibody) ขึ้นมาต่อต้าน อาการแพ้จึงปรากฏ

 

Sa-Mun-Pai-4_0-1024x709

อาการแพ้จะแสดงออกใน 3 ระบบ คือ

  • ระบบผิวหนัง เช่น มีผื่นขึ้น
  • ระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง
  • ระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด บางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

อย่างไรก็ตามบางคนที่ไม่เคยมีอาการแพ้ กุ้ง มาก่อน แต่กลับมีอาการแพ้เมื่ออายุเพิ่มขึ้น แม้ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่า อาการแพ้ที่เกิดจากภูมิคุ้มกันภายในร่างกายบกพร่อง อาจมีสาเหตุมาจากการทำงานหนัก กินอาหารไม่ถูกสัดส่วน พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือหลายปัจจัยร่วมกัน

แพ้สารอะไรในตัว กุ้ง

โครงการวิจัยล่าสุด ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2553 เรื่อง “การศึกษาหาสารก่อภูมิแพ้ที่จำเพาะที่เป็นสาเหตุของการแพ้กุ้งน้ำจืดและกุ้งทะเลที่นิยมบริโภคในคนไทย” ชี้ให้เห็นว่า กุ้งน้ำจืดที่พบรายงานการแพ้มากที่สุดคือ กุ้งก้ามกราม ส่วนกุ้งทะเล คือ กุ้งกุลาดำ ทั้งนี้อาการแพ้อาจเกิดจากกุ้งเพียงชนิดเดียว หรือมากกว่า 1 ชนิด

ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์ นักวิจัยผู้ควบคุมโครงการ จากสถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครที่แพ้ กุ้ง มาทดสอบและวิเคราะห์หาสารก่อภูมิแพ้ จึงค้นพบว่า สารก่อภูมิแพ้ที่จำเพาะต่อคนไทยในกุ้งก้ามกราม คือ โปรตีนฮีโมไซยานิน ส่วน สารก่อภูมิแพ้ในกุ้งกุลาดำ คือ โปรตีนลิพิด บายดิง (lipid binding protein) และโปรตีน แอลฟาแอกตินิน (alpha actinin protein)

การป้องกันอาการแพ้ทุกชนิด ไม่ว่าจะแพ้ กุ้ง แพ้อากาศ หรือแพ้ขนสัตว์ เราป้องกันได้ด้วยการกิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำงานให้สมดุลค่ะ

 

ขอบคุณที่มาจาก : นิตยสารชีวจิตฉบับที่ 335

ขออนุญาตใช้เนื้อหา