มาทำแบบทดสอบปัญหา สายตา กันเถอะ

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / มาทำแบบทดสอบปัญหา สายตา กันเถอะ

แบบทดสอบปัญหา สายตา และความสามารถในการของเห็นของเลนส์เบื้องต้น โดยปรกติผู้มีปัญหา สายตา ค่าสายตาสั้นหรือยาวนั้นจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ผู้ใช้แว่นตาโดยทั่วไปมักจะเคยชินกับการมองเห็นไม่ชัดไปโดยไม่รู้ตัว ผู้ใช้แว่นตาควรจะทดสอบการมองเห็นเบื้องต้นเหล่านี้เป็นประจำ

ทดสอบสายตาสั้น ทดสอบสายตายาว

test 1

 

  1. ปรับแสงสว่างของหน้าจอให้สว่างกว่าปกติเล็กน้อย และเปิดไฟในห้องทดสอบให้เพียงพอ
  2. กรณีใส่แว่นสายตาอยู่ ให้ใส่แว่นของท่านไว้่ แล้วถอยห่างจากหน้าจอ 6 เมตร หากระดาษทึบบังตาทีละข้าง (อย่าลืมตาข้างเดียวหรือกดเปลือกตา) อ่านแถวที่ 2 แล้วจดบันทึกผล
  3. กรณีไม่เคยใส่แว่นสายตามาก่อน ให้ถอยห่างจากหน้าจอ 6 เมตร หากระดาษทึบบังตาทีละข้าง (อย่าลืมตาข้างเดียวหรือกดเปลือกตา) อ่านแถวที่ 2 แล้วจดบันทึกผล

ผลการทดสอบ

  • ตรวจสอบผลจากตาทีละข้าง อ่านระยะ 6 เมตร ในแถวที่ 2 ถูกต้องทั้งหมด แสดงว่าตาข้างนั้นไม่มีค่าสายตาสั้นหรือสายตาเอียงเลยหรือถ้ามีก็มีน้อยมาก
  • ถ้าอ่านผิดบางตัว แสดงว่าตาข้างนั้นมีปัญหาเรื่องสายตา อาจจะสั้นหรือยาวก็ได้ แนะนำให้ไปตรวจวัดสายตาที่ร้านแว่นตาที่น่าเชื่อถือ หรือพบจักษุแพทย์

ทดสอบสายตาเอียง

  1. test ปรับแสงสว่างของหน้าจอให้สว่างกว่าปกติเล็กน้อย และเปิดไฟในห้องทดสอบให้เพียงพอ
  2. กรณีใส่แว่นสายตาอยู่ ให้ใส่แว่นของท่านไว้่ แล้วถอยห่างจากหน้าจอ 6 เมตร หากระดาษทึบบังตาทีละข้าง (อย่าลืมตาข้างเดียวหรือกดเปลือกตา) สังเกตความดำเข้ม ของแต่ละเส้นเท่ากันหรือไม่
  3. กรณีไม่เคยใส่แว่นสายตามาก่อน ให้ถอยห่างจากหน้าจอ 6 เมตร หากระดาษทึบบังตาทีละข้าง (อย่าลืมตาข้างเดียวหรือกดเปลือกตา) สังเกตความดำเข้ม ของแต่ละเส้นเท่ากันหรือไม่

ผลการทดสอบ

  • ถ้าท่านเห็น เส้นทุกเส้นเข้มเท่ากัน แสดงว่าไม่มีค่าสายตาเอียงอยู่เลย หรือถ้ามีก็มีน้อยมาก
  • ถ้าท่านเห็นว่ามีเส้นใดดำเข้มกว่าเส้นแนวอื่นๆ  แสดงว่าตาข้างนั้นมีค่าสายตาเอียง

ตารางแสดงผล

เส้นที่เห็นดำเข้ม 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0
องศาเอียงของดวงตา 90° 75° 60° 45° 30° 15° 180° 165° 150° 135° 120° 105° 90°

การทดสอบนี้ทั้งหมดเป็นการทดสอบเบื้องต้นด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อให้ทราบเพียงถึงประสิทธิภาพในการมองเห็นของท่านแบบคร่าวๆ หลังจากนี้ให้ทำการวัดสายตาอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ถูกต้อง จากร้านแว่นตาที่น่าเชื่อถือ หรือจักษุแพทย์ได้ต่อไป

 

ขอบคุณที่มาจาก : taalook.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา