ความดันโลหิต วิธีลดความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิต โรคความดันโลหิตสูง

7 วิธีดูแลตัวเองง่ายๆ ที่คุณควรรู้ สำหรับผู้ที่เป็น ความดันโลหิตสูง!!

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / 7 วิธีดูแลตัวเองง่ายๆ ที่คุณควรรู้ สำหรับผู้ที่เป็น ความดันโลหิตสูง!!

ผู้ป่วยที่เป็น ความดันโลหิตสูง ควรดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ และนี่คือ 7 วิธีดูแลตัวเองง่ายๆ สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

1.ควบคุมน้ำหนักตัว

ควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ซึ่งควรอยู่ระหว่าง 18.5 – 22.9 กก./ เมตร2 หากมากกว่า 23 แสดงว่าน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน

2.รับประทานอาหารที่ไม่เค็มจัด

ควรหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองหรืออาหารแปรรูป เช่น ปลาเค็ม ปลาร้า ไข่เค็ม ผลไม้ดอง อาหารกระป๋อง และพยายามหลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรส เช่น เกลือ น้ำปลา ซอส ผงชูรส

3.งดการดื่มแอลกอฮอล์

ควรลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์จะยิ่งกระตุ้นให้ความดันเลือดสูงขึ้น ดังนั้นควรงดการดื่มแอลกอฮอล์จึงจะดีที่สุด

4.งดสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ทำลายปอดแต่ยังส่งผลต่อความดันโลหิตอีกด้วย สารพิษในควันบุหรี่จะทำลายผนังหลอดเลือดแดงส่งผลให้หลอดเลือดต่างๆ เกิดการตีบตันทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

5.พักผ่อนให้เพียงพอ

เมื่อเกิดความเครียดก็จะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกติ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงความเครียด วิตกกังวล อาจจะผ่อนคลายความเครียดด้วยการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายวันละประมาณ 20 – 30 นาที ก็จะช่วยให้จิตใจปลอดโปร่ง

6.ออกกำลังกายเป็นประจำ

ควรหมั่นออกกำลังกายประมาณวันละ 30 นาทีก็จะช่วยให้ความดันเลือดลดลง โดยเลือกออกกำลังกายแบบเบาไปจนถึงปานกลาง ไม่ควรออกกำลังกายแบบหักโหมมากเกินไป

7.ไปพบแพทย์สม่ำเสมอ

ควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง อีกทั้งควรหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอทั้งช่วงเช้าและก่อนนอน

ขออนุญาตใช้เนื้อหา