ควรวัดความดันตอนไหน ความดันโลหิต วัดความดันโลหิต

รู้หรือไม่? วัดความดันโลหิตตอนไหนดีที่สุด ลองมาเช็กกันเลย เพื่อความแม่นยำ

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / รู้หรือไม่? วัดความดันโลหิตตอนไหนดีที่สุด ลองมาเช็กกันเลย เพื่อความแม่นยำ

ความดันโลหิต คือแรงดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ เพื่อสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนและสารอื่นๆไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยมีด้วยกัน 2 ค่า คือ ค่าความดันโลหิตที่วัดได้จากเครื่องวัดความดัน มี 2 ค่า โดยทั่วไปเรียกว่า ค่าความดันโลหิตบนและค่าความดันโลหิตล่าง

  • ค่าความดันโลหิตตัวบน เป็นค่าความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบตัว ไม่ควรเกิน 120 มม.ปรอท
  • ค่าความดันโลหิตตัวล่าง เป็นค่าความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจคลายตัว ไม่ควรเกิน 80 มม.ปรอท
วัดความดันโลหิต
วัดความดันโลหิต

การวัดความดันโลหิตที่แม่นยำที่สุด ควรวัดวันละ 2 เวลา

  • ช่วงเช้า วัดความดันโลหิต ภายใน 1 ชั่วโมงหลังตื่นนอนตอนเช้า ควรปัสสาวะให้เรียบร้อย แต่ไม่ควรรับประทานอาหารเช้าและยาก่อนทำการวัด โดยวัด 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 นาที
  • ช่วงก่อนนอน วัดความดันโลหิต 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ1 นาที โดยยึดข้อปฏิบัติเดียวกับการวัดความดันโลหิตตอนเช้า

ควรวัดความดันโลหิตติดต่อกันเป็นเวลา 3-7 วัน ต่อเดือน หรืออย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนมาพบแพทย์ ไม่แนะนำให้วัดความดันโลหิตทุกวันเพราะจะทำให้เกิดความเครียดได้

ขออนุญาตใช้เนื้อหา