กลุ่มเสี่ยง โรคฮีทสโตรก ฮีทสโตรก ฮีทสโตรก เด็ก โรคลมแดด โรคฮีทสโตรก

5 กลุ่มเสี่ยง ใครบ้างมีความเสี่ยงเกิด โรคฮีทสโตรก ในช่วงหน้าร้อน!!

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / 5 กลุ่มเสี่ยง ใครบ้างมีความเสี่ยงเกิด โรคฮีทสโตรก ในช่วงหน้าร้อน!!

โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) เป็นโรคที่เกิดจากความร้อนที่ร่างกายสร้างขึ้นและได้รับจากภายนอกด้วย จึงส่งผลให้ร่างกายระบายความร้อนไม่ทัน ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ตัวร้อนมาก ผิวแดงจัด วัดอุณหภูมิได้มากกว่า 40 องศาเซลเซียส จนอาจทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายเป็นอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ที่ควรระวังโรคฮีทสโตรกในช่วงหน้าร้อนนี้

5 กลุ่มเสี่ยงเป็น โรคฮีทสโตรก

ทหารฝีก

ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง

ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งในที่อากาศร้อนจัดเป็นเวลานานๆ อาจส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเกิน 40 องศาเซลเซียส ผู้ที่ควรระวังคือ กรรมกรก่อสร้าง เกษตรกร นักกีฬา และทหารที่เข้ารับการฝึก

ผู้สูงอายุและเด็ก

ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป และเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ต้องระวังโรคโรคฮีทสโตรก อากาศที่ร้อนมากจะส่งผลให้ร่างกายของเด็กเล็กปรับตัวไม่ทัน จึงส่งผลให้เสียน้ำและเกลือแร่ได้ง่าย เนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ อีกทั้งยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุและเด็กจึงควรดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะร่างกายอาจช็อกจากความร้อนได้

ผู้ที่ดื่มเหล้าจัด

การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายสูญเสียเกลือแร่และน้ำทางปัสสาวะในปริมาณสูง ยิ่งอากาศที่ร้อนจัดการดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้รวดเร็ว ทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดแรงขึ้น หัวใจต้องทำงานหนักจึงอาจส่งผลให้เกิดการช็อกและเสียชีวิตได้

ผู้ที่อดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ และ คนอ้วน

ร่างกายของคนอ้วนจะตอบสนองความร้อนได้ช้ากว่าปกติ อีกทั้งการอดนอนอาจทำให้ความดันเลือดต่ำลง วิงเวียนศีรษะหน้ามืด เป็นลมได้ เพราะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทสมองลดลงชั่วขณะ

โรคฮีทสโตรก

ผู้ที่มีโรคประจำตัว

เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด โรคหลอดเลือดสมอง คนที่กินยาขับปัสสาวะ หรือผู้ที่เคยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ

ขออนุญาตใช้เนื้อหา