ตรวจสุขภาพ

10 โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ที่โรงพยาบาลเอกชน พร้อมราคา!!

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / 10 โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ที่โรงพยาบาลเอกชน พร้อมราคา!!

ก่อนแต่งงานควรจูงมือกันไปเพื่อเช็คสุขภาพของทั้งคู่เพื่อป้องกันโรคติดต่อกันได้จากคู่สมรส เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี เอดส์ และยังเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกน้อย เพราะบางคนอาจเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว และผู้หญิงสมัยใหม่ค่อนข้างแต่งงานช้าหรือแต่งงานตอนอายุมากแล้ว คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุ 35 ขึ้นไปจะมีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ได้ หรือบางคนอาจมีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อความปลอดภัยที่จะตั้งครรภ์ เราได้รวบรวมโปรแกรม ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน มาให้เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับทุกคน

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

  • โปรดงดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
  • กรณีทีมีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
  • กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่
  • ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันนัดตรวจสุขภาพเท่านั้น
  • กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 

โรงพยาบาลนนทเวช

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

โรงพยาบาล พญาไท2

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 

โรงพยาบาล ศิครินทร์ หาดใหญ่

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลพระราม 9

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 

โรงพยาบาลวิภาวดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
1.ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ ( Physical Examination )
2.ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Tests)
– ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
– ตรวจหา Anti-HIV (Anti-HIV)
– ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
– ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag,HBs Ab,HBc Ab)
– ตรวจหมู่เลือด (ABO)
– ตรวจหมู่เลือด (Rh.)
– ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb typing+Alpha thal 1)
– ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)(ตรวจเฉพาะผู้หญิง)
3.สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)
4.ค่าบริการอื่น ๆ (Service)

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ขออนุญาตใช้เนื้อหา