ช็อก เหงื่อออก

เรื่องนี้ต้องมีสติ!! เจอคนอยู่ใน ภาวะช็อก ช่วยเหลืออย่างไรดี?

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / เรื่องนี้ต้องมีสติ!! เจอคนอยู่ใน ภาวะช็อก ช่วยเหลืออย่างไรดี?

เมื่อเจอคนที่อยู่ในภาวะช็อก สิ่งแรกเลยที่เราต้องมีคือสติ เพราะถ้าหากคุณสติแตก อาจจะช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ทันการ และสิ่งต่อมาที่ต้องเรียนรู้ก็คือ การช่วยเหลือ วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง

ภาวะช็อก เป็นสภาวะที่เลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ มีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น ซีด กระสับกระส่าย หายใจหอบหรือหายใจเร็ว ดิ้น ชีพจรเบา และต่อมาจะไม่รู้สึกตัวและอาจเสียชีวิตหากช่วยไม่ทันการ

ภาวะช็อก

ทำอย่างไรดี เมื่อเจอคนอยู่ในภาวะช็อก?

1. ถ้ามีบาดแผลให้รีบห้ามเลือด

2. จัดท่าให้นอนราบ ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งและยกปลายเท้าสูง

3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมและห่มผ้าห่มให้ความอบอุ่น

4. รีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

วิธีปฐมพยาบาล

1. ถ้าผู้บาดเจ็บหายใจได้เอง มีอาการไอหรืออาเจียน พยายามระมัดระวังอย่าให้สำลักสิ่งที่อาเจียน

2. ถ้าไม่หายใจ ไม่มีชีพจร ให้เป่าปาก 2 ครั้ง สลับกับนวดหัวใจ 15 ครั้ง จนกว่าผู้บาดเจ็บฟื้นหรือไปให้ถึงโรงพยาบาล

3. ห่มผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

4. รีบนำส่งโรงพยาบาล สิ่งที่ต้องคำนึงคือ ไม่ควรเสียเวลากับการพยายามเอาน้ำออกจากปอดหรือกระเพาะอาหาร เพราะจะทำให้สมองขาดออกซิเจนนานเกินไปจนสมองตาย การช่วยชีวิตจะไม่ได้ผล

คลิป > CPR ใน 4 นาที เพิ่มโอกาสรอดหัวใจหยุดเต้น

ที่มา : หนังสือปฐมพยาบาลคู่บ้าน เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณ ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขออนุญาตใช้เนื้อหา