คอนแทคเลนส์ ดวงตา

คนใส่ไม่ควรมองข้าม! 6 วิธีดูแลคอนแทคเลนส์ ป้องกันโรคตาที่อาจตามมา

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / คนใส่ไม่ควรมองข้าม! 6 วิธีดูแลคอนแทคเลนส์ ป้องกันโรคตาที่อาจตามมา

ไม่ใช่แค่คนที่มีปัญหาทางสายตาเท่านั้นที่จะใส่ คอนแทคเลนส์ (contact lens) เดี๋ยวนี้ก็มีบางคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงาม หรือที่เรารียกกันว่า “บิ๊กอาย” เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จัก วิธีดูแลคอนแทคเลนส์ ให้ถูกต้อง ดวงตาของเราอาจเป็นอันตรายได้

เนื่องจากคอนแทคเลนส์ใช้สัมผัสแนบติดกับกระจกตา ดังนั้นการเลือกใช้คอนแทคเลนส์ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความโค้งของเลนส์ว่าพอดีกับกระจกตาหรือไม่ มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับกระจกตาเราเพียงใด นอกจากนี้คอนแทคเลนส์จะต้องมีคุณสมบัติให้น้ำตาและออกซิเจนผ่านไปยังกระจกตาได้ดี มิฉะนั้นกระจกตาจะขาดออกซิเจนและอาหารหล่อเลี้ยงและเป็นอันตรายได้

วิธีดูแลคอนแทคเลนส์

วิธีดูแลคอนแทคเลนส์

1. จำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ล้าง ทำความสะอาดด้วยน้ำยาคอนแทคเลนส์เป็นประจำทุกวัน

2. ทำความสะอาดตลับทุกสัปดาห์ด้วยน้ำสบู่

3. ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ขณะนอนหลับ เพราะจะทำให้โอกาสกระจกตาติดเชื้อสูงขึ้นกว่าปกติถึง 100 เท่า

4. ไม่ใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่น เพราะจะทำให้ติดเชื้อได้

5. ต้องเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ตามเวลาที่กำหนด เช่น ใส่คอนแทคเลนส์รายเดือนต้องทิ้งคอนแทคเลนส์ทุกเดือน หากปฏิบัติไม่ครบถ้วน อันตรายจะเกิดกับกระจกตาและเยื่อบุตา (ตาดำและตาขาว) ได้ทุกเมื่อ ตั้งแต่เกิดภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาทำให้คัน เคือง ตาแดง ไม่สบายตา กระจกตาอักเสบติดเชื้อ มักจะทำให้ตาข้างนั้นไม่สามารถกลับมามองเห็นดังปกติได้อีกหรือกระทั่งทำให้กระจกตาทะลุและตาบอดได้

6. หากท่านที่เกิดภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาควรจะใส่คอนแทคเลนส์ที่ทิ้งเร็ว เช่น คอนแทคเลนส์รายวันหรือรายสัปดาห์เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากใช้คอนแทคเลนส์แล้วมีอาการตาแดง เคืองตา ตาแห้ง ไม่สบายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขี้ตา ตามัวลง ตาแดง ควรหยุดการใช้คอนแทคเลนส์ทันทีและไปพบจักษุแพทย์โดยเร่งด่วน

ที่มา : รศ.พญ.วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา