หน้ากากอนามัย

เรียนรู้ไว้! วิธีใส่หน้ากากอนามัย ที่ถูกต้อง ทำอย่างไร?

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / เรียนรู้ไว้! วิธีใส่หน้ากากอนามัย ที่ถูกต้อง ทำอย่างไร?

เชื่อว่าหลายคนคงต้องเคยเห็นหน้ากากอนามัยผ่านตากันมาบ้างแหละ แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า วิธีใส่หน้ากากอนามัย ที่ถูกต้องและเหมาะสม ต้องทำอย่างไร รู้หรือไม่การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องเท่านั้น ถึงจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้

หน้ากากอนามัยมีกี่แบบ?

1. หน้ากากอนามัยแบบผ่าตัด (ทั่วไป) : หาซื้อได้ง่าย สามารถป้องกันเชื้อที่ปนมากับละอองน้ำมูกหรือน้ำลายได้ แต่ป้องกันเชื้อขนาดเล็กไม่ได้ เช่น วัณโรค เป็นต้น

วิธีใส่หน้ากากอนามัย

2. หน้ากากอนามัย ชนิด N95 : ป้องกันได้ทั้งเชื้อที่ปนมากับละออกน้ำมูกหรือน้ำลาย และป้องกันเชื้อขนาดเล็ก เช่น วัณโรค ได้

วิธีใส่หน้ากากอนามัย

วิธีสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

หลักการใส่หน้ากากทั้ง 2 แบบ คือ เวลาใส่ต้องปิดบริเวณจมูก ปาก และคางอย่างมิดชิด

1. หน้ากากแบบผ่าตัด : ให้จับสายคล้องหูสองข้างและดัดแถบลวดด้านบนให้แนบกันสันจมูก (ในกรณีที่ใช้ชนิดที่มีแถบลวด) ให้สายคล้องหูอยู่ด้านในหน้ากาก

2. หน้ากากแบบ N95 : ให้ดึงสายรัดศีรษะเส้นบนไว้เหนือหู สายเส้นล่างไว้ใต้หู แล้วตัดโครงลวดให้แนบกับสันจมูก

สิ่งที่ไม่ควรลืมเวลาใส่หน้ากาก

1. ควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วย เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อ

2. ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนใส่และหลังถอดหน้ากากอนามัย

3. ไม่ควรนำหน้ากากอนามัยกลับมาใช้ซ้ำ

4. ไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับผู้อื่น

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขออนุญาตใช้เนื้อหา