กินอย่างไรให้สุขภาพดี

ไขข้อสงสัย ความสูง ความเตี้ย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร?

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / ไขข้อสงสัย ความสูง ความเตี้ย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร?

“เตี้ย” เป็นคำที่คนสูงไม่มาก ถูกล้อมาเกือบทั้งชีวิต จนบางครั้งทำให้สงสัยว่า นอกจากปัจจัยในเรื่องของกรรมพันธุ์แล้ว ความสูง ความเตี้ย มันยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่มีผลต่อความสูง แล้วจะมีวิธีใดบ้าง ที่ทำให้ส่วนสูงเราเพิ่มขึ้นได้อีก?

ปัจจัยที่มีผลต่อความสูงของคนเรา

ปัจจัยที่ 1 พันธุกรรม

พันธุกรรมนั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสูงที่สุดของคน เช่น พ่อแม่สูง 160 เซนติเมตร ลูกก็มีโอกาสที่จะสูง 160 เซนติเมตรหรือมากกว่า ถ้าพ่อแม่เตี้ย แต่ลูกได้รับปัจจัยอื่นทางพันธุกรรม ลูกก็อาจสูงขึ้นได้ ถ้าพ่อแม่สูง ลูกก็จะสูง ถ้าพ่อแม่เตี้ย ลูกก็มีแนวโน้มที่จะเตี้ย แต่บางครั้งพ่อแม่ที่เตี้ยอาจจะมีพันธุกรรมสูงแฝงอยู่ซึ่งมาจากปู่ย่าตายาย ถ้าพันธุกรรมแฝงที่มาจากปู่ย่าตายายมาพบกัน ลูกคนนั้นก็อาจจะสูงได้

ความสูง ความเตี้ย

ปัจจัยที่ 2 อาหารการกิน

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของโปรตีนและแคลเซียม รวมทั้งอาหารกลุ่มอื่นๆ เช่น อาหารที่ให้พลังงาน วิตามินและเกลือแร่อื่นๆ แต่สิ่งจะเน้นเป็นพิเศษคือ อาหารที่ให้โปรตีน แคลเซียม และเกลือแร่อื่นๆ ถ้าเด็กได้รับอาหารเหล่านี้พอเพียงกับร่างกาย ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน จนกระทั่งวัยรุ่นเด็กก็จะเป็นไปตามพันธุกรรมที่ควรจะเป็น แต่ถ้าเด็กได้อาหารการกินที่ไม่พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย มีการขาดสารอาหารเป็นระยะๆ เด็กจะมีการเจริญเติบโตด้านความสูงไม่เต็มที่

ปัจจัยที่ 3 ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายจะช่วยทำให้กระดูกมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติ เรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะการที่กระดูกจะแข็งแรงได้นั้นจะต้องมีการออกกำลังกาย โดยธรรมชาติของเด็กจะมีการวิ่งเล่นและออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ถ้าเด็กขี้เกียจมัวแต่ดูทีวี หรือมีสถานที่ที่จะอำนวยให้เด็กได้เล่นน้อย ก็จะมีผลกระทบต่อความสูงได้ และปัญหาการเติบโตอาจจะออกไปทางด้านน้ำหนัก เด็กจะอ้วนมากขึ้น

ปัจจัยที่ 4 ความเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ

ความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ จะมีผลกระทบต่อความสูงเช่นกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการขาดอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่ง ทำให้เด็กเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ในด้านน้ำหนักและความสูง

เด็กที่ขาดอาหารเรื้อรังจะเป็นเด็กที่สั้นและเตี้ย ถึงแม้พ่อแม่จะสูงก็ตาม ยิ่งถ้ามีการขาดอาหารหลายๆ ชั่วอายุคน ชุมชนนั้น จะมีลักษณะเตี้ยลงๆ ทุกที นอกจากการขาดอาหารแล้ว การเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ เช่น โรคพันธุกรรมบางอย่าง, โรคของกระดูก, หรือโรคของต่อมไร้ท่อ (สร้างฮอร์โมนต่างๆ) จะมีผลทำให้เด็กไม่สูงได้ (เช่น เนื้องอกของต่อมใต้สมอง ถ้าขาดฮอร์โมนของการเจริญเติบโต จะทำให้เด็กแคระแกร็นได้)

ความสูง ความเตี้ย

อาหารประเภทใดมีผลต่อความสูง?

ปัญหาที่พบมากที่สุดทั้งในประเทศและทั่วโลกคือ การขาดโปรตีน พลังงาน และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งโปรตีน ได้แก่ การขาดอาหารจำพวกนม ไข่ เนื้อสัตว์ และถั่วต่างๆ ส่วนแร่ธาตุอย่างแคลเซียมและเกลือแร่อื่นๆ พบได้ใน น้ำนม และปลาเล็กปลาน้อย

ต้องกินอาหารอย่างไร ถึงจะสูง?

คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เพื่อให้เด็กมีร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนในวัยทารกจะดื่มนมแม่และกินอาหารเสริมให้เหมาะสมตามวัย  ในวัยก่อนเรียน ควรให้เด็กได้ดื่มนมเป็นประจำ เมื่อโตขึ้นก็ให้ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว รวมทั้งควรออกกำลังกายด้วย ถ้าเป็นลักษณะนี้เด็กจะมีโอกาสสูงกว่ารุ่นพ่อ รุ่นแม่ได้ ปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ถ้าเด็กอยู่ในช่วงหยุดสูง การดื่มนมมากๆ จะไม่มีผลต่อความสูงเลย และถ้าหากดื่มนม หรือกินอาหารมากไป ปัญหาที่จะตามมาก็คือโรคอ้วนนั่นเอง

ที่มา : ศาสตราจารย์นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา