ความดันโลหิต ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคไต

ความรู้นี้ต้องแชร์! พาอ่าน ค่าความดันโลหิต สัญญาณเตือนของโรคร้าย

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / ความรู้นี้ต้องแชร์! พาอ่าน ค่าความดันโลหิต สัญญาณเตือนของโรคร้าย

เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับเครื่องวัดความดันโลหิตกันอยู่แล้ว เวลาไม่สบาย ไปหาหมอ เขาจะทำการวัดไข้พร้อมกับความดันก่อน แล้วเคยสังเกต ค่าความดัน ของตัวเองบ้างไหม รู้ไหมว่าความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ อีกมากมาย

ค่าความดัน คือ แรงดันในหลอดเลือดช่วงหัวใจบีบตัวและคลายตัว ขณะหัวใจบีบตัว แรงดันในหลอดเลือดสูงขึ้น เรียกความดันตัวบน (Systolic) ขณะหัวใจคลายตัว แรงดันเกิดจากการยืดหยุ่นของหลอดเลือด เรียกความดันตัวล่าง (Diastolic)

สำหรับคนปกติ ความดันตัวบนไม่ควรเกิน 120 และตัวล่างไม่ควรเกิน 80 มิลลิเมตรปรอท หากความดันตัวบนเกิน 140 หรือตัวล่างเกิน 90 มิลลิเมตรปรอท ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

ทั้งนี้ความดันโลหิตสูงยังเป็นสาเหตุของโรคร้ายหลายโรค ไม่ว่าจะเป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคไต ฯลฯ

คลิป > ชาวอเมริกันเกือบครึ่งมีภาวะความดันโลหิตสูง

ที่มา : ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา