ฟัน ฟันผุ แปรงฟัน

ตอบคำถาม แปรงฟันวันละ 2 ครั้งพอไหม แปรงฟันเมื่อไหร่ ถึงจะเหมาะสม?

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / ตอบคำถาม แปรงฟันวันละ 2 ครั้งพอไหม แปรงฟันเมื่อไหร่ ถึงจะเหมาะสม?

โดยปกติแล้ว คนเราจะ แปรงฟัน อยู่ที่ 2 ครั้ง/วัน แต่บางคนค่อนข้างที่จะรักษาความสะอาดในช่องปากมากเป็นพิเศษ จึงจะแปรงฟันมากกว่า 2 ครั้ง วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันว่า แท้ที่จริงแล้วแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง พอหรือไม่?

การแปรงฟัน คือการกำจัดสิ่งสกปรกในช่องปาก ซึ่งก็คือ คราบจุลินทรีย์ ที่จะทับทมกันอยู่บนตัวฟัน ขอบเหงือกและรากฟันที่ไม่มีเหงือกหุ้มห่อ โดยเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้จะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยอาหารที่ผ่านในปาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตกค้างอยู่ตามซอกมุมอับต่างๆ และที่สำคัญได้แก่ น้ำตาลเป็นอาหารสำคัญของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ ที่สำคัญการเกิดจุลินทรีย์สามารถเกิดได้อย่างรวดเร็ว หากแปรงฟันไปแล้ว 5-10 จุลินทรีย์ก็สามารถก่อตัวขึ้นมาใหม่ได้ เพราะฉะนั้นต่อแปรงฟันมากกว่า 2 ครั้ง ก็ยังไม่สามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์ไปได้อย่างสิ้นเชิง

แปรงฟันกี่ครั้ง ถึงจะเหมาะสม?

การแปรงฟัน วันละ 1-2 ครั้ง เพียงพอสำหรับผู้ที่เหงือกและฟันปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถในการแปรงฟันให้ถูกวิธีของแต่ละคนว่ามีมากน้อยเพียงใด หากสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธีและนานเพียงพอ (ครั้งละ 2-3 นาที) อาจจะแปรงฟันวันละ 1 ครั้งก็ได้ แต่หากไม่แน่ใจ ก็ควรจะแปรงฟันวัน 2 ครั้ง

แปรงฟัน

ช่วงเวลาไหนควรแปรงฟัน?

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแปรงฟันที่สำคัญได้แก่ ตอนก่อนนอน ทั้งนี้ เนื่องจากในเวลานอนหลับ ร่างกายของคนเราจะทำงานน้อยลง รวมทั้งต่อมน้ำลายจะหลั่งน้อยลงด้วย อำนาจการชะล้างจากน้ำลายก็ลดลงตามส่วน นอกจากนี้ ระยะเวลาที่นอนของแต่ละคน ก็นานถึง 6-8 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นเศษอาหาร รวมทั้งคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบนฟัน ในปาก ก็มีโอกาสปล่อยสารพิษมาทำลายเหงือกและฟันได้เป็นเวลานานด้วย

การแปรงฟันในระยะเวลาก่อนนอนจึงเท่ากับเป็นการทำความสะอาดฟัน กระตุ้นเหงือก และลดโอกาสที่เชื้อจุลินทรีย์จะมาทำลายสุขภาพในช่องปากด้วย และยิ่งในกรณีที่ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ในการป้องกันโรคฟันผุนั้น การแปรงฟันในช่วงเวลาก่อนนอนนี้ จะเปิดโอกาสให้ฟลูออไรด์ทำปฏิกิริยากับฟันและเชื้อจุลินทรีย์ได้เต็มที่ โดยไม่ถูกรบกวนเป็นเวลานานเท่ากับเวลานอนของคุณด้วย

ถ้าจะต้องแปรงฟันครั้งที่ 2 ควรแปรงฟันตอนเช้าเพื่อความสะดวก เนื่องจากอุปกรณ์การแปรงฟันมีครบบริบูรณ์ในบ้านมากกว่า ปัญหาอยู่ที่ว่า จะแปรงก่อนหรือหลังอาหารเช้าดี ซึ่งส่วนใหญ่มักจะแปรงฟันตอนตื่นนอน ก่อนอาหารเช้าโดยอ้างถึงความรู้สึกไม่สะอาดในปากภายหลังนอนมานาน 6-8 ชั่วโมง

แต่แท้จริงแล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าว ถ้าก่อนนอนได้รับการแปรงฟันดีแล้ว และไม่ได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มใดเพิ่ม ที่จะเป็นอาหารสำหรับเชื้อจุลินทรีย์ในปากแล้ว ก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดความสกปรกได้ นอกจากนี้ การแปรงฟันตอนตื่นนอน หลังกินอาหารเช้า ฟลูออไรด์ในยาสีฟันซึ่งเคลือบและทำปฏิกิริยากับฟันจะถูกลบล้างโดยอาหารเช้าทีกินตามมาภายหลังทันทีทันใด เป็นการลดโอกาสที่ฟลูออไรด์จะต่อสู้โรคฟันผุไปด้วย

การแปรงฟันในตอนเช้า จึงควรแปรงหลังอาหารเช้า เพื่อกำจัดเศษอาหารในปากไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ใช้ในการสร้างคราบจุลินทรีย์ได้มากนัก ประกอบกับเป็นการเพิ่มโอกาสให้ฟลูออไรด์จากยาสีฟันทำปฏิกิริยาได้เต็มที่ต่อไปอีก 4-5 ชั่วโมง จนถึงเวลาอาหารกลางวัน และแม้จะเสียความรู้สึกที่ไม่ได้แปรงฟันทันทีตอนตื่นนอนเช้าก็อาจช่วยโดยการดื่มน้ำสะอาด 1-2 แก้ว ก่อนอาหารเช้า ก็ยังอาจช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานคล่องตัวขึ้นอีกด้วย

เพื่อสุขภาพและอนามัยในช่องปาก ในการป้องกกันโรคฟันผุและเหงือกอักเสบควรแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า และก่อนนอน โดยต้องไม่ลืม “แปรงฟันและแปรงเหงือก”

ที่มา : www.thaihealth.or.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา