โอเมก้า3 ช่วย ชะลออายุ

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / โอเมก้า3 ช่วย ชะลออายุ

การได้รับ กรดไขมัน โอเมก้า3 เพียงพอ จะช่วยเปลี่ยนความสมดุลของน้ำมันในอาหาร เป็นกุญแจในกระบวนการที่จะลดอายุ

โอเมก้า3

การศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนอายุกลางคนที่น้ำหนักมากที่สุด แต่สุขภาพดีที่กิน โอเมก้า3 เป็นเวลา เดือน ในสัดส่วนของการบริโภคกรดไขมันในปริมาณที่ช่วยทำให้ระดับรหัสพันธุกรรม ของเซลล์ส่วนปลายที่เรียกว่า เทโลเมียร์ (telomere) เฉพาะส่วนที่ห่อหุ้ม คล้ายหมวก ไม่เสียหาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงอาการแก่ก่อนวัยและมะเร็ง นอกจากนี้ การบริโภควิตามินกรดไขมัน โอเมก้า3 ยังช่วยลดอาการของเซลล์ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระ (Oxidative Stress) สาเหตุของโรคแห่งความเสื่อมเรื้อรังมากกว่า 70 ชนิด

 

ที่มาบทความ จาก http://www.gmlive.com/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา