ปวดหลัง ปวดเมื่อย ปวดไหล่ ออกกำลังกาย ออฟฟิศซินโดรม

How To ออกกำลังกายแบบไหน ช่วยแก้อาการ ออฟฟิศซินโดรม ได้?

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / How To ออกกำลังกายแบบไหน ช่วยแก้อาการ ออฟฟิศซินโดรม ได้?

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนวัยทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะงาน เป็นงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบการย่อยอาหาร ระบบนัยน์ตาและการมองเห็น รวมไปถึงระบบอื่นๆ ได้อีกด้วย

How to ออกกำลังกาย แก้อาการ ออฟฟิศซินโดรม

แต่อาการออฟฟิศซินโดรม จะส่งผลต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมากที่สุด ซึ่งอาการที่จะพบได้บ่อยคือ ปวดตึงที่คอและบ่า ถ้าเป็นมากๆ อาจมึนและปวดร้าวศีรษะ หรือมีอาการชาลงมาที่แขนได้ ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ เวลาทำงานนั่งผิดวิธี ก้มคอ เเละนั่งนาน เกร็งกล้ามเนื้อนานๆ รวมไปถึงการนั่งเวลานานติดต่อกันโดยไม่ได้มีการยืดเส้นหรือลุกจากที่นั่งเพื่อผ่อนคลาย ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยยา หรือทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการทำกายภาพบำบัด เพื่อยืดกล้ามเนื้อ และปรับอิริยาบถให้ถูกต้อง

บทความโดย นายแพทย์วรพจน์ เหล่าวิทวัส แพทย์ชำนาญพิเศษอายุรศาสตร์ เฉพาะทางอายุรแพทย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา