ฟัน ฟันผุ เสียวฟัน แปรงฟัน

รู้หรือไม่ เสียวฟัน สัญญาณเตือนสุขภาพช่องปาก บอกอะไรได้บ้าง?

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / รู้หรือไม่ เสียวฟัน สัญญาณเตือนสุขภาพช่องปาก บอกอะไรได้บ้าง?

หลายคนอาจจะเข้าใจว่า อาการ เสียวฟัน ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุเท่านั้น เพราะเมื่ออายุมากขึ้น สมรรถภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ก็จะเสื่อมลง แต่แท้จริง เด็กก็สามารถรู้สึกเสียวฟันได้เช่นกัน อาจเป็นผลมาจากอาหารบางชนิดที่กินเข้าไป ลองมาเช็กกันหน่อยไหมว่า อาการเสียวฟัน บอกอะไรได้บ้าง?

เสียวฟันในเด็ก

อาการเสียวฟัน มักจะแสดงถึงการมีฟันผุในปาก ซึ่งบางครั้งอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น ฟันผุบริเวณด้านข้างระหว่างฟัน 2 ซี่ ดังนั้น จะสังเกตได้ว่า เด็กมักจะเสียวฟันในขณะกินอาหาร หรือภายหลังมื้ออาหาร เนื่องจากเศษอาหารไปติดในบริเวณฟันผุ แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะกินอาหารเย็นจัด หรือแม้แต่หวานจัด เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันนี้ จะไปกระทบกับชั้นเนื้อฟันที่เป็นรู ฟันผุ ทำให้เกิดอาการเสียวฟันขึ้นทันที หากมีฟันผุขึ้นแล้วก็ต้องรีบไปรับการรักษา ด้วยการอุดฟันที่ผุ หรือในรายที่ฟันผุไม่มาก อาจใช้สารเคลือบร่องฟัน หรือรอยฟันผุเล็กน้อย ไม่ให้ลุกลามจนมีอาการเสียฟันต่อไป

เสียวฟัน

เสียวฟันในผู้ใหญ่ หรือคนสูงอายุ

นอกจากจะเกิดฟันผุได้เช่นเดียวกับในเด็กแล้ว อาการเสียวฟันอาจเกิดจาก ฟันสึกที่บริเวณคอฟัน หรือบริเวณโรคปริทันต์ ที่เป็นเหตุให้เหงือกร่น การแก้ไข ได้แก่ แปรงฟันให้ถูกวิธี ใช้แปรงขนอ่อนแปรง โดยไม่ต้องออกแรงมาก และแปรงในช่วงสั้นๆ นอกจากนี้ การหมั่นแปรงฟันให้คอฟันสะอาด ไม่เป็นที่สะสมของคราบจุลินทรีย์ ตลอดจนการแปรงฟัน แปรงเหงือก เพื่อให้เหงือกได้รับการกระตุ้นจากเลือดที่มาหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพในปาก และป้องกันการเสียวฟันได้ดีด้วย

ที่มา : www.thaihealth.or.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา