กินยา ยา ยาก่อนอาหาร ยาหลังอาหาร

มาหาคำตอบ กินยา ก่อนและหลังอาหารกี่นาที ถึงจะเหมาะสมมากที่สุด

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / มาหาคำตอบ กินยา ก่อนและหลังอาหารกี่นาที ถึงจะเหมาะสมมากที่สุด

การรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหายเร็วที่สุด คือการทานยาให้ตรงต่อเวลา รวมถึงทานให้เป็นเวลาด้วย โดยยาแต่ละประเภทก็จะมีวิธีกินที่แตกต่างกันออกไป เช่น ก่อนอาหาร หลังอาหาร กินพร้อมอาหาร แต่จะต้องทานก่อนหรือหลังอาหารกี่นาทีถึงจะเหมาะสม ลองมาหาคำตอบกันค่ะ

วิธีทานยาที่ถูกต้อง

1. ยาก่อนอาหาร : ควรทานก่อนอาหาร 30 นาที เพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของยา

2. ยาพร้อมอาหาร : ให้ทานอาหารไปครึ่งหนึ่งก่อน แล้วค่อยทานยาตาม

3. ยาหลังอาหารทันที : ให้ทานทันทีหลังทานอาหารอิ่ม ไม่ควรทานขณะท้องว่าง เพราะมีฤทธิ์กัดกระเพาะ

4. ยาหลังอาหาร : ให้ทานหลังอาหารประมาณ 15-30 นาที เพราะยาชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกระเพาะ อาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้

5. ยาทานซ้ำ 4-6 ชั่วโมง : ห้ามทานซ้ำก่อน 4-6 ชั่วโมง เพราะจะทำให้กระแสเลือดมีระดับของยามากเกินไป

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา